Let op als u uw WOZ-waarde ‘gratis’ laat checken!

Eind januari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Bent u het niet eens met de aanslag of de WOZ waarde? Neem dan contact met ons op. We willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat we een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde dan passen wij dit aan.

Munitax gebruikt de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand als basis voor het heffen van verschillende belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting, soms de rioolheffing, de reclamebelasting en de BIZ-bijdrage.

Vragen over de WOZ waarde?

Bent u het niet eens met deze waarde, kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen op deze website of neem contact met ons op via telefoonnummer 024 6780962. We zijn te bereiken op maandag t/m vrijdag van 08.30 -12.30 uur.
Onze medewerkers horen graag van u waarom u vindt dat de WOZ-waarde onjuist is. De taxateur belt u vervolgens terug. Als blijkt dat we een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, dan passen wij dit aan.

Zelf bezwaar maken: kosteloos, snel en eenvoudig

Wilt u bezwaar maken tegen uw aanslag gemeentelijke belastingen of de WOZ waarde? Dat kunt u heel gemakkelijk zelf direct online regelen via de pagina Bezwaar maken op deze website. (Hiervoor heeft u DigiD nodig)Bezwaar voor u laten indienen? Informeer eerst goed!

U kunt uw bezwaarschrift ook laten indienen door een derde, zoals commerciële bureaus en makelaars. Wij raden u aan om u vooraf goed te laten voorlichten.
Vaak adverteren no cure, no pay bureaus met een ‘gratis check’. Als u gebruik maakt van een dergelijk bureau kunnen daar wel aanzienlijke proceskosten aan verbonden zijn voor de gemeente. Deze kosten staan vaak niet in verhouding tot de wijziging van de aanslag.
De gemeente maakt vooraf aan het belastingjaar een begroting. Als de kosten van procedures in het kader van de WOZ jaarlijks stijgen, zal hiermee rekening worden gehouden bij het bepalen van de hoogte van de tarieven voor de gemeentelijke belastingen.

Ook is het vaak zo dat u uw persoonlijke gegevens doorgeeft aan een dergelijk bureau. Hiermee geeft u meestal direct een machtiging af waarmee dit bureau uw zaken behartigt. Vaak is dit voor onbepaalde tijd, omdat er bij het afgeven van deze machtiging geen eindtermijn wordt afgesproken.

Let daarom op wanneer u een ‘gratis check' over uw WOZ-waarde wilt laten uitvoeren door een commercieel bureau. 
 

Uitgeschreven tekst video Zo berekenen wij de WOZ-Waarde

(Een persoon staat met zijn hond bij een huis en opent een envelop) 

Ieder jaar ontvang je van je gemeente een aanslag gemeentebelasting.

ZACHTE ACHTERGRONDMUZIEK BEGINT 

(Beeld schuift omhoog, op de grijze achtergrond ontstaan de rivieren en wordt een kaart ingekleurd. 5 plaatsnaamborden verschijnen na elkaar in beeld op gestileerde plattegrond van de regio.)

Woon je in Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen of Wijchen?

(Kalenderblad met maand januari. Eerst ingezoomd op 31 januari (met rondje er omheen) en dan uitgezoomd uit zodat volledige kalender zichtbaar is.)

Dan krijg je de aanslag eind januari.

(Uitzoomen. Naast de kalender komt de voordeur in beeld. Een envelop valt door de brievenbus.

Envelop ligt op de grond. Op de envelop wordt ingezoomd op het logo van Munitax.)

Het aanslagbiljet wordt verstuurd door Munitax.

(Er staat een soort weegschaal. Een huis met WOZ prijslabel op de ene kant van de weegschaal en euro’s op de andere kant - veel papier en paar munten.)

Een deel van de belasting wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van jouw woning.

(Envelop van Munitax verschijnt weer. De envelop gaat open en een formulier komt uit de envelop.)

De WOZ-waarde kun je vinden op het aanslagbiljet.

(Formulier met rechtsboven logo munitax en in een stukje tekst het woord Grondslag en een bedrag van 325.000 euro. Brief verdwijnt en huis verschijnt weer met WOZ label er aan vast.)

Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van jouw woning vast.

(Weegschaal komt weer in beeld met hetzelfde huis aan de ene kant en kopie van dat huis met bord ‘verkocht’ aan de andere kant)

Dat doen we door te kijken naar woningen die vergelijkbaar zijn met jouw woning en die pas zijn verkocht.

(Weegschaal gaat weer weg. Beide huizen worden onderzocht met een loep.)

Daarna kijken we naar punten waarop jouw woning afwijkt van de verkochte woning.

(Plattegrond straten icoon verschijnt tussen de huizen) 

Hierbij houden we rekening met de ligging, …

(Plattegrond woning icoon verschijnt tussen de huizen.)

gebruiksoppervlakte, …

(Kalender icoon met jaartal 1938 erop verschijnt tussen de huizen)

bouwjaar …

(Huis met bord ‘verkocht’ verdwijnt. Alleen het blauwe huisje blijft over. Er rijdt een schildersbus het beeld in.)

en de staat van onderhoud van jouw woning.

(Busje rijdt uit beeld. Tablet komt in beeld en maakt een foto van het huis (daarna verdwijnt alles op de achtergrond).

Hoe de WOZ-waarde voor jouw woning is opgebouwd,

(Foto zoomt uit en we zien nu een taxatieverslag en WOZ waarde op de tablet. De uitgezoomde foto komt in het verslag te staan.…)

vind je in het taxatieverslag.

(Pc op bureau, gezellige thuissituatie, donkere achtergrond. Kat op bureau. Op het scherm site met bezwaar maken. Op het bureau de brief met aanslagbiljet. Op het scherm/de website zien we een banner met: “Maak binnen 6 weken bezwaar”. Er wordt geklikt op de knop op de site.)

Ben je het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken. Dit kan online….

(Er vliegt ook een envelop vanachter de laptop door het beeld.)

.… of via de post. 

(We volgen de envelop. PC verdwijnt uit beeld. De envelop eindigt in een Post NL brievenbus. Beeld schuift iets verder en brievenbus verdwijnt uit beeld. Er komt een hand in beeld met een stapeltje munten.) 

Dit bezwaar maak je gratis

(De hand sluit en wordt een vuist. De persoon houdt de munten dus zelf.) 

… en eenvoudig zelf.

(De duim wordt omhoog gestoken.)  

Handig!

(Lichte achtergrond ontstaat. We zien het huisje en een rekenmachine. Er wordt wat ingetoetst maar de totaalsom komt uit op ???.???. )

De taxateur kijkt of de waarde juist is.

(Rekenmachine uit beeld. Inzoomen op prijslabel met loep.)

Blijkt deze niet juist te zijn?

(Loep weg. Er gaat een kruis door het prijslabel. Deur met hond bij de brievenbus. Er komt envelop met Munitax-logo door de brievenbus.)

Dan krijg je een brief met daarin de nieuwe vastgestelde waarde en het aangepaste bedrag dat je aan belasting moet betalen.

(Envelop valt op de grond. Vervolgens ligt er klein stapeltje munten op de brief. Het huisje komt weer in beeld, samen met persoon en hond van de intro.  Boven de persoon is een vraagteken te zien.)

Meer weten over de WOZ-waarde van jouw huis?

(Titel in beeld: Meer weten? Daarna verschuift het huisje en een nieuwe horizon ontstaat. Logo Munitax komt in beeld.)

Munitax helpt je graag!

(Huisjes verdwijnen. Url ontstaat onder logo: munitax.nl/woz)

Ga naar:

www.munitax.nl slash woz

ACHTERGRONDMUZIEK STOPT