Hondenbelasting

Wat is hondenbelasting?

Als u een hond bezit, verzorgt of onder toezicht hebt, betaalt u hondenbelasting. Het maakt niet uit of u de hond los laat lopen op uw eigen erf. Ook dan betaalt u hondenbelasting.
Er zijn uitzonderingen. Bent u houder van een blindengeleidehond, hulphond of politiehond? Dan hoeft u geen hondenbelasting te betalen. U moet dit wel kunnen aantonen.
Ook voor honden jonger dan drie maanden en nog aanwezig bij de moederhond hoeft u geen hondenbelasting te betalen. 
Met de opbrengst van de hondenbelasting betaalt de gemeente onder andere de hondenwachter en de aanleg en het onderhoud van openbaar groen.

Wie betaalt hondenbelasting?

De houder van een hond is belastingplichtig en betaalt hondenbelasting. Diegene die de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt, betaalt ook de aanslag hondenbelasting.

Hond aan- of afmelden

Zodra u een hond heeft, meldt u deze aan. Dit regelt u direct online met uw DigiD. Als de hond is overleden of verkocht, meldt u de hond af. Dat kan ook direct online via hetzelfde formulier. Het is wel belangrijk dat u een bewijs van de dierenarts of de gegevens van de nieuwe eigenaar overlegt.

Meld uw hond aan of af Logo DigiD Munitax

Welke gemeenten heffen hondenbelasting?

De gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen heffen hondenbelasting.

Kan ik de verordening inzien die mijn gemeenteraad heeft vastgesteld?

Wilt u meer weten over de verordening van uw gemeente? Lees hier meer over onder verordeningen.