Alles over missie Munitax

Munitax is het gemeentelijk belastingkantoor voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen.

  • Missie Munitax

  • Beleidsregels

    Beleidsregels zijn een richtlijn en beschrijven hoe Munitax een bepaalde bevoegdheid uitvoert. Deze regels zijn een nadere uitwerking van de verordeningen zoals deze zijn vastgesteld door de verschillende gemeenteraden.