Overige vragen aanslag gemeentelijke belasting

Ik ben gescheiden; er worden meerdere bedragen van mijn rekening geschreven

Dit komt waarschijnlijk doordat de machtiging voor de automatische incasso na de echtscheiding niet is beëindigd. Het is mogelijk dat u het rekeningnummer heeft gehouden en dat uw ex-partner een nieuw rekeningnummer heeft. Het oude rekeningnummer is dan nog gekoppeld aan de aanslag en de naam van uw ex-partner.

Ik ben kamerhuurder, maar heb geen aanslag gekregen

In geval van kamerverhuur wordt de gebruikersaanslag opgelegd aan de eigenaar van het pand. Deze kan de belastingen doorberekenen aan de gebruiker via de huur.