Rioolheffing Wijchen

Gebruikt u het riool? Dan betaalt u rioolheffing. U betaalt op die manier mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente.

U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand heeft in de gemeente. De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of een bedrijfspand.

Tarieven

Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak (het huis of het bedrijfspand). Ook verschilt het percentage voor een eigenaar of een gebruiker. Bekijk deze percentages hier.