Tarieven 2022

Bekijk de belastingtarieven voor 2022 van de gemeente Beuningen.

Belastingsoort

OZB

 • Eigenaar woning: 0,1241% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,5135% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,3937% van de OZB-g-waarde niet-woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 188,70 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 188,70 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Diftar restafval ondergronds: € 1,- per inworp

Reinigingsrechten

 • Vastrecht: € 199,- + diftar
 • Diftar restafval ondergronds: € 1,- per inworp

Rioolheffing

 • Eigenaar woning: € 184,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: € 184,-
 • Gebruiker woning: € 39,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Gebruiker niet-woning: € 39,-

Hondenbelasting

 • Bij één hond: € 87,30 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • + tweede hond: €150,-
 • + derde hond: € 177,-
 • + vierde hond: elke volgende hond boven de drie is € 21,- hoger dan de vorige hond
 • Kennel: € 413,-

Reclamebelasting

Tarief per vestiging centrum:

 • WOZ-waarde tot € 154.800,-: € 319,-
 • WOZ-waarde boven € 154.800,-: € 319,- + € 1,95 per € 1.000,- WOZ-waarde met een maximum van € 1.052,-

Forensenbelasting

Tarief per gemeubileerde woning: € 570,-

Toeristenbelasting

Tarief per overnachting: € 1,61 (2021); € 1,63 (2022)

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staat  achter de belastingsoort aangeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.