Tarieven 2023

Bekijk de belastingtarieven voor 2023 van de gemeente Berg en Dal.

Belastingsoort

OZB

 • Eigenaar woning: 0,0780% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,2320% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,1919% van de OZB-g-waarde niet woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 216,40 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 303,20 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Afvalzakken € 1,- voor 50 literzak en € 0,50 voor 25 literzak
 • Diftar restafval ondergronds € 1,- (2021 en 2022) per inworp 50 literzak

Rioolheffing

Tarief naar m3 watergebruik (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk):

 • € 136,- voor 0 t/m 50 m3
 • € 204,- voor 51 t/m 100 m3
 • € 273,- voor 101 t/m 150 m3
 • € 340,- voor 151 t/m 200 m3
 • € 406,- voor 201 t/m 250 m3
 • € 527,- voor 251 t/m 500 m3
 • € 644,- voor 501 t/m 750 m3
 • € 764,- voor 751 t/m 1000 m3
 • € 996,- voor 1001 t/m 1500 m3
 • € 1.288,- voor 1501 t/m 2000 m3
 • € 1.687- voor 2001 t/m 3000 m3
 • + € 556,- vanaf 3001 m3 (per 1000 m3)
 • € 15.031,- maximum

Bedrijven Investerings Zone Millingen aan de Rijn

Belasting per vestiging gebruiker:

 • € 1,50 per € 1.000,- WOZ-waarde huidig jaar met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.000,- voor Millingen aan de Rijn. Bij leegstand vindt heffing plaats bij de eigenaar.

Bedrijven Investerings Zone Groesbeek

Belasting per vestiging gebruiker:

 • € 1,50 per € 1.000,- WOZ-waarde huidig jaar met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.000,-. Bij leegstand vindt heffing plaats bij de eigenaar.

Forensenbelasting

Tarief per gemeubileerde woning € 319,-

Toeristenbelasting

Tarief per overnachting:

 • Normaal tarief: € 1,63 (2022); € 1,63 (2023)
 • Tarief kamperen: €  1,03 (2022); € 1,03 (2023)

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staat achter de belastingsoort aangegeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.