Rioolheffing

Wat is rioolheffing?

U betaalt belasting aan de gemeente voor het weggooien van afvalwater in het riool. Er is sprake van een aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel als vanaf uw perceel water - direct of indirect - in het riool terecht komt. Met de inkomsten van de rioolheffing betaalt de gemeente het onderhoud en de vervanging van het riool.

Wie betaalt rioolheffing?

De eigenaar en/of gebruiker van een perceel betaalt de rioolheffing.

Rioolheffing gebruiker
In de gemeente Berg en Dal betaalt de gebruiker van een perceel rioolheffing.

De grondslag van de rioolheffing van de gemeente Berg en Dal wordt gebaseerd op uw waterverbruik.
Voor de belastingaanslag van dit jaar kijken wij naar het waterverbruik van twee jaar geleden. Deze gegevens ontvangen wij van Vitens. U kunt dus controleren met de afrekening van twee jaar geleden van Vitens.

Let op! Het waterverbruik wordt omgerekend door Vitens naar een herleid jaarverbruik. Vervolgens wordt dit verbruik omgezet door middel van een staffel naar een grondslag. Meer informatie hierover leest u in de tarieven rioolheffing in de verordening van de gemeente Berg en Dal.

Rioolheffing eigenaar
In de gemeenten Druten en Heumen betaalt de eigenaar van een perceel rioolheffing.

Rioolheffing gebruiker en eigenaar
In de gemeenten Beuningen en Wijchen betalen zowel de eigenaar als de gebruiker rioolheffing.

Welke gemeenten heffen rioolheffing?

De gemeenten Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen en Wijchen heffen rioolheffing.

Kan ik de verordening inzien die mijn gemeenteraad heeft vastgesteld?

Wilt u meer weten over de verordening van uw gemeente? Lees hier meer over onder verordeningen