Rioolheffing

Wat is rioolheffing?

U betaalt belasting aan de gemeente voor het weggooien van afvalwater in het riool. Er is sprake van een aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel als vanaf uw perceel water - direct of indirect - in het riool terecht komt. Met de inkomsten van de rioolheffing betaalt de gemeente het onderhoud en de vervanging van het riool.

Wie betaalt rioolheffing?

De gemeente kan kiezen wie de rioolheffing dient te betalen. Dat kan de eigenaar of de gebruiker van een perceel zijn. Ook kan de gemeente er voor kiezen om de rioolheffing van zowel de eigenaar als de gebruiker te heffen. Welke keuze uw gemeente heeft gemaakt, kunt u vinden in de verordening rioolheffing van uw gemeente.

Welke gemeenten heffen rioolheffing?

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen heffen rioolheffing.

Kan ik de verordening inzien die mijn gemeenteraad heeft vastgesteld?

Wilt u meer weten over de verordening van uw gemeente? Lees hier meer over onder verordeningen