Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen of komt u niet rond en kunt u de aanslag gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding.

Financiële positie

Hierbij kijken wij naar: 

  • inkomen
  • vermogen: banksaldo (ook van spaarrekeningen), autobezit en eigen huis

Deze gegevens laten wij controleren bij de Belastingdienst (vermogen), het UWV (inkomen) en de RDW (autobezit). Wij controleren uw gegevens in de Basisregistratie Personen.
Blijkt na deze automatische toetsing dat wij toch nog gegevens nodig hebben om te bepalen of u recht heeft op kwijtschelding? Dan sturen wij u een brief waarin wij die gegevens opvragen.

Verruiming vermogensgrens bij de gemeenten Berg en Dal, Druten, Heumen en Wijchen

Sinds 1 januari 2023 is de vermogensgrens bij gemeente Berg en Dal, gemeente Druten, gemeente Heumen en gemeente Wijchen verhoogd. Dat betekent dat u als inwoner van deze gemeenten een groter vermogen mag hebben als u kwijtschelding aanvraagt. Voor alleenstaanden is de nieuwe vermogensgrens ongeveer € 3.275, voor een alleenstaande ouder ongeveer € 3.950 en voor gehuwden of samenwonenden ongeveer € 4.350.

In de gemeente Beuningen geldt (nog) geen verruiming van de vermogensgrens.

Kwijtschelding aanvragen?

Regel uw aanvraag direct online.

Kwijtschelding aanvragen Logo DigiD Munitax

Heeft u geen DigiD? Vraag dan het kwijtscheldingsformulier aan:

Kwijtscheldingsformulier aanvragen

Stuur het ingevulde formulier naar:
Munitax  
Postbus 14
6640 AA Beuningen

Zelfstandig ondernemers

Soms kunnen zelfstandig ondernemers kwijtschelding aanvragen voor hun privé belastingen. Gemeenten beslissen zelf om dit wel of niet mogelijk te maken. De gemeente Berg en Dal, gemeente Heumen en gemeente Beuningen hebben er voor gekozen om dit niet mogelijk te maken.
Dit betekent dat mensen met een onderneming en/of die als zelfstandige werken in deze gemeenten dus niet in aanmerking komen voor kwijtschelding. 

De kostendelersnorm

Deelt u een woning met meer volwassenen? Dan kunt u de woonkosten delen en heeft dit gevolgen voor de berekening voor wat u kunt betalen (betalingscapaciteit). Het heeft ook gevolgen voor de beoordeling van uw kwijtscheldingsverzoek.

Geef bij uw aanvraag aan:

  • het aantal personen waar u uw huishouden mee deelt;
  • de relatie tussen u en uw medebewoners;
  • de leeftijd van uw medebewoners;
  • het soort inkomen van uw medebewoners;
  • is/zijn uw medebewoner(s) 27 jaar of ouder én student? Stuur dan een kopie van het inschrijvingsbewijs van de studie mee.