Tarieven 2023

Bekijk de belastingtarieven voor 2023 van de gemeente Beuningen.

Belastingsoort

OZB

 • Eigenaar woning: 0,1110% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,5297% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,3960% van de OZB-g-waarde niet-woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 170,70 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 170,70 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Diftar restafval ondergronds: € 1,- per inworp

Reinigingsrechten

 • Vastrecht: € 181,- + diftar
 • Diftar restafval ondergronds: € 1,- per inworp

Rioolheffing

 • Eigenaar woning: € 184,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: € 184,-
 • Gebruiker woning: € 39,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Gebruiker niet-woning: € 39,-

Hondenbelasting

 • Bij één hond: € 89,90 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • + tweede hond: € 154,50
 • + derde hond: € 182,30
 • + vierde hond: elke volgende hond boven de drie is € 21,60 hoger dan de vorige hond
 • Kennel: € 425,-

Reclamebelasting

Tarief per vestiging centrum:

 • WOZ-waarde tot € 159.400,-: € 329,-
 • WOZ-waarde boven € 159.400,-: € 329,- + € 2,01 per € 1.000,- WOZ-waarde met een maximum van € 1.084,-

Forensenbelasting

Tarief per gemeubileerde woning: € 587,-

Toeristenbelasting

Tarief per overnachting: € 1,63 (2022); € 1,68 (2023)

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staat  achter de belastingsoort aangeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.