Beleidsregels

Beleidsregels zijn een richtlijn en beschrijven hoe Munitax een bepaalde bevoegdheid uitvoert. Deze regels zijn een nadere uitwerking van de verordeningen zoals deze zijn vastgesteld door de verschillende gemeenteraden.

Beleidsregels Munitax 2019

Beleidsregels Munitax 2018