Bezwaar maken

Klopt uw aanslagbiljet niet?
Bel ons! Misschien is er een fout gemaakt. Die herstellen we graag snel voor u. Dat voorkomt dat u formeel bezwaar moet maken. Doe dit binnen zes weken na datum aanslagbiljet. U kunt ons hiervoor elke werkdag tussen 8.30 en 12.30 uur bellen op 024 6780 962.

U wilt bezwaar maken

Besluit u om bezwaar te maken, omdat u het niet eens bent met:

  • uw aanslag voor gemeentebelastingen;
  • de vastgestelde WOZ-waarde van uw pand;
  • de kosten van een aanmaning of dwangbevel;
  • de beschikking invorderingsrente.

Neem dan eerst contact met ons op. Misschien blijkt na een toelichting of extra informatie dat een formeel bezwaar niet meer nodig is. U kunt ons hiervoor elke werkdag bellen tussen 8.30 - 12.30 uur op 024 6780 962. Doe dat wel binnen vijf weken na datum van het aanslagbiljet.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Besluit u alsnog bezwaar in te dienen? Doe dat dan binnen zes weken na ontvangst van het aanslagbiljet. U kunt zowel online (digitaal) als schriftelijk een bezwaarschrift indienen en dit is gratis. (Voor bedrijven geldt dat zij schriftelijk een bezwaar moeten indienen)

Lees meer over online bezwaar maken

Lees meer over schriftelijk bezwaar maken

Heeft u hulp nodig? Bel Munitax

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een bezwaar? Neem dan contact op met Munitax voor advies.

(Termijn)betalingen gaan ondertussen door

Het indienen van een bezwaar betekent niet dat wij de betaling uitstellen. Tijdens de behandeling van uw bezwaar betaalt u de vastgestelde (termijn)bedragen. Blijkt na de afhandeling van het bezwaarschrift dat u geld terugkrijgt? Dan storten wij teveel betaalde bedragen terug op uw bankrekening.

Wilt u uitstel van betaling aanvragen?

Neem hiervoor telefonisch contact op: 024 6780 962 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 - 12.30 uur).