Verordeningen

De Gemeentewet en enkele andere wetten geven aan welke belastingen gemeenten mogen heffen. Maar daarmee ontstaat er nog geen belastingplicht. Een gemeente kan pas daadwerkelijk aanslagen gaan opleggen als de gemeenteraad een belastingverordening heeft vastgesteld.

De belastingverordening regelt alle voorwaarden die van belang zijn om het belastingbedrag te bepalen. De gemeentelijke vrijheid bij de inrichting van het gebied is niet onbeperkt. De grenzen voor de belastingheffing komen tot uitdrukking in de belastingverordening.

Beuningen

Verordeningen 2024 van de gemeente Beuningen

Verordeningen 2023 van de gemeente Beuningen

Verordeningen 2022 van de gemeente Beuningen