Aanslag betalen bij aanvraag kwijtschelding

U hoeft de aanslag niet te betalen totdat u bericht heeft ontvangen op uw verzoek om kwijtschelding. 

Wij handelen uw kwijtscheldingsverzoek af en storten (als u kwijtschelding ontvangt) teveel betaalde bedragen terug.