Ik wil schriftelijk bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen uw aanslag gemeentelijke belastingen? Dan kunt u dit direct online regelen met behulp van DigiD, maar u kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Bedrijven kunnen alleen schriftelijk een bezwaar indienen.

U wilt schriftelijk bezwaar maken tegen de aanslag? Vergeet dan niet het aanslagnummer te vermelden in uw brief.

Gaat uw bezwaar over de WOZ-waarde en heeft u opmerkingen over de staat van uw pand? Dan willen wij graag dat u ook foto's toevoegt aan het bezwaar. Hiermee kunnen wij uw bezwaar sneller en correct afhandelen. Hetzelfde geldt voor eventuele taxatierapporten en huurcontracten.

Stuur uw bezwaarschrift naar:
Munitax
Postbus 14
6640 AA Beuningen