Tarieven 2022

Bekijk de belastingtarieven voor 2022 van de gemeente Heumen.

Belastingsoort

OZB

 • Eigenaar woning: 0,1407% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,3581% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,2758% van de OZB-g-waarde niet-woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 143,75 + zakken (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 198,30 + zakken (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Extra gft-container: € 72,50 per container per jaar
 • Afvalzakken: € 1,16 voor een grote afvalzak en € 0,75 voor een kleine afvalzak

Reinigingsrechten

 • Vastrecht: € 198,30 + zakken
 • Afvalzakken: € 1,16 voor een grote afvalzak en € 0,75 voor een kleine afvalzak

Rioolheffing

 • Eigenaar woning: € 159,85 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: € 159,85

Hondenbelasting

 • Eerste hond: € 92,15
 • + tweede hond: € 92,15
 • + derde hond: € 92,15
 • + vierde hond: € 92,15
 • Kennel: € 396,45

BIZ (bedrijveninvesteringszone)

 • Tarief per vestiging gebruiker: € 1,50 per € 1.000,- WOZ-waarde van 2022 met een minimum van € 150,- en een maximum van € 750,-.

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staat achter de belastingsoort aangegeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.