Verhuizingen worden door gemeenten automatisch aan Munitax doorgegeven.

Ik ben verhuisd, maar mijn aanslag is nog niet verminderd

Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente moet u zich in die gemeente laten inschrijven. Uw verhuizing wordt geautomatiseerd aan ons door gegeven. Na verwerking van uw verhuizing ontvangt u van ons een vermindering van de aanslag. Houd er wel rekening mee dat dit twee maanden kan duren.

Als u binnen dezelfde gemeente blijft wonen, vindt er geen vermindering plaats, maar neemt u uw aanslag mee naar het nieuwe adres.

Ik heb op mijn adres een aanslag gekregen van iemand die hier niet meer woont

Stuurt u dan alstublieft de envelop met inhoud retour afzender met daarop de vermelding "verhuisd" of "onbekend op dit adres". Weet u het nieuwe adres van die persoon? Wilt u dit dan ook op de envelop vermelden?