Home

Actueel

Controle hondenbelasting  in de gemeenten Beuningen, Heumen, Druten en Wijchen

Als u één of meer honden heeft, moet u jaarlijks hondenbelasting betalen. Bij aanschaf van een hond moet u zelf binnen 14 dagen aangifte doen. Vaak wordt vergeten aangifte te doen van de aanschaf van een hond. Vanaf 18 juni controleert de gemeente daarom op de aangifteplicht van de hondenbelasting.

Het is mogelijk dat een controleur van Munitax in die periode bij u aanbelt. Vanzelfsprekend kunnen de controleurs zich legitimeren met een legitimatiebewijs dat door Munitax is verstrekt. Bent u niet thuis en vermoedt de controleur dat u een hond heeft waarvoor geen aangifte is gedaan, dan laat hij een aangifteformulier achter. U bent verplicht dit formulier in te vullen en retour te zenden. Ook als u geen hond heeft.

Uw hond aangeven kan via deze website. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Telefonisch kunt u ook een aangifteformulier opvragen via telefoonnummer 024 – 67 80 962.

---

Let op! Phishingmail in omloop

Er is een phishingmail in omloop over de rioolheffing 2017. In deze mail, van het Centraal Justitieel incassobureau, is te lezen dat de inwoner op zeer korte termijn de rioolheffing van 2017 moet betalen. Heeft u deze mail ontvangen? Dan is deze niet echt.

Vragen?

Klik hier voor veelgestelde vragen of bel ons op telefoonnummer 024-6780962. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

---

Heeft u problemen met het openen van de bijlage in MijnOverheid?

Bijlagen in de Berichtenbox zijn pdf-bestanden. Lukt het niet het bestand te openen op de computer? Dan heeft u nog een programma nodig. Een pdf-bestand opent bijvoorbeeld met het programma Adobe Reader. Wilt u een pdf-bestand op uw telefoon of tablet openen? Dan kan het zijn dat u het bestand eerst moet opslaan en dan pas kunt openen. Ook als u een onleesbaar pdf-bestand krijgt, dan adviseren wij u eerst het bestand op te slaan en met een juiste viewer te openen.

---

Kwijtschelding aanvragen?  Let op: sinds 1 januari 2018 geldt de kostendelersnorm

De invoering van de kostendelersnorm heeft gevolgen voor het goedkeuren van kwijtschelding.Heeft u een bijstandsuitkering en deelt u uw woning met meer volwassenen? Dan wordt vanaf 1 januari 2018 uw bijstandsuitkering aangepast. Doordat u uw woonkosten kunt delen met uw medebewoners, wordt de hoogte van uw uitkering opnieuw berekend.

Kwijtscheldingsverzoek aanvragen?

De invoering van de kostendelersnorm heeft ook gevolgen voor de berekening van de betalingscapaciteit van uw kwijtscheldingsverzoek, ook als u geen bijstandsuitkering heeft. Deelt u uw woning met meer volwassenen en wilt u kwijtschelding aanvragen? Geef bij uw aanvraag dan aan:
1.met hoeveel personen u uw huishouden deelt
2.wat de relatie is tussen u en uw medebewoners
3.wat de leeftijd is van uw medebewoners
4.welk soort inkomen uw medebewoners hebben
Is/zijn uw medebewoner(s) 21 jaar of ouder èn student? Stuur dan een kopie van het inschrijvingsbewijs van de studie mee.

Vragen?

Heeft u vragen over de kostendelersnorm? Neem dan contact op met de medewerkers van Munitax. Zij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8.30 – 12.30 uur via telefoonnummer 024-67 80 962 of per email info@munitax.nl.

---

Munitax op MijnOverheid. Maak uw account aan

Heeft u uw belastingaanslag van Munitax nog op papier ontvangen? Met een account op MijnOverheid ontvangt u vanaf nu alle aanslagen en verminderingen digitaal.

Wat is MijnOverheid precies?

MijnOverheid is een website van de rijksoverheid. U kunt hierop onder andere zien hoe u geregistreerd bent bij de overheid. Ook kunt u via deze website digitale berichten van overheidsorganisaties ontvangen. Hiervoor maakt u op www.mijn.overheid.nl uw eigen, beveiligde, digitale brievenbus aan, de Berichtenbox. Op www.mijn.overheid.nl kunt u zien welke overheidsorganisaties aangesloten zijn en hun berichten versturen via MijnOverheid. U kunt aan- of uitvinken van welke organisaties u berichten wel of niet wilt ontvangen via de Berichtenbox. Berichten die u via de Berichtenbox ontvangt, ontvangt u niet meer op papier.

Hoe zet u uw Berichtenbox aan?

Met uw DigiD kunt u uw Berichtenbox activeren  op www.mijn.overheid.nl. Geef aan dat u berichten van onder andere Munitax wilt ontvangen. Let op! Geef het juiste e-mailadres op, controleer op spelfouten en gebruik uw eigen e-mailadres. Vergeet hierbij uw e-mailadres niet te verifiëren. U ontvangt hiervoor een e-mailbericht waarin u gevraagd wordt aan te geven dat het opgegeven e-mailadres echt van u is. Alleen dan ontvangt u automatisch een e-mailbericht als er nieuwe berichten voor u zijn over bijvoorbeeld uw toeslagen, belastingaanslagen, uw kinderbijslag, betaalspecificaties van uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u automatisch een e-mailbericht.

Liever op papier?

Ontvangt u uw belastingaanslag op papier en wilt u dit zo houden? Dan hoeft u niets te doen. U blijft alle post van Munitax dan op papier ontvangen.

---

Sinds 1 oktober 2016 zijn WOZ-waarden openbaar

Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. U kunt op de website http://www.woz-waardeloket.nl de actuele WOZ-waarde inzien van de woningen in alle gemeenten die zijn aangesloten bij de landelijke voorziening WOZ (LV WOZ).

U krijgt van de woning die u selecteert de WOZ-waarde te zien en de openbare gegevens die bekend zijn bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Overige gegevens, zoals bijvoorbeeld het taxatieverslag, zijn niet openbaar. De gegevens worden periodiek bijgewerkt vanuit de landelijke voorziening. Er kan enige vertarging optreden voordat de huidige gegevens in te zien zijn op WOZ-waardeloket. Kijk voor meer informatie op deze website of op http://www.wozwaardeloket.nl/.

Munitax is namens de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen aangesloten bij de Landelijke Voorziening WOZ. 

---

 

Contact

Munitax  
van Heemstraweg 46
6641 AE Beuningen

Postadres
Postbus 14
6640 AA Beuningen

Tel: 024-67 80 962 (elke werkdag tussen 8.30-12.30 uur)

Mijn vraag aan Munitax

Proclaimer

Privacy

Zoeken

Volg ons