Tenaamstelling aanslag

Is de aanslag ongeldig als mijn naam verkeerd geschreven is?

Neen. Als sprake is van spelfouten, maar het is voor u duidelijk dat de aanslag voor u bedoeld is, dan is de aanslag wel rechtsgeldig. U kunt de juiste schrijfwijze schriftelijk aan ons doorgeven.

Wij zijn samen eigenaar/gebruiker, maar de aanslag staat maar op één naam

De aanslag kan maar op één naam gesteld worden. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige. Deze aanwijzing gebeurt op basis van vastgestelde beleidsregels.

Kan de aanslag op een andere naam gesteld worden?

De aanslag kan maar op één naam gesteld worden. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijzen we één van hen aan als belastingplichtige. Deze aanwijzing gebeurt op basis van vastgestelde beleidsregels.

Indien u om persoonlijke redenen wilt dat wij hiervan afwijken, dan kunt u schriftelijk of digitaal verzoeken om wijziging van de tenaamstelling. De wijziging is pas van toepassing vanaf de eerstvolgende aanslag.