Aanslag gemeentelijke belastingen

Hier staan de meest gestelde vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen.

Veelgestelde vragen

Hier staan de meest gestelde vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen. Voor vragen over Betalen, Bezwaar maken, Kwijtschelding, WOZ klikt u de link.

Heeft u een andere vraag? Probeer dan de zoekbalk: u typt het woord in waar u een vraag over heeft.

Ik ben geen eigenaar meer, waarom krijg ik toch een aanslag?

Heeft u de onroerende zaak na 1 januari van het belastingjaar verkocht? Dan klopt de aanslag wel. De eigenarenbelastingen betaalt u altijd voor een heel jaar als u op 1 januari eigenaar bent. Een deel van de heffing wordt meestal bij verkoop door de notaris verrekend.

Ik ben geen gebruiker meer, waarom krijg ik toch een aanslag?

Bent u na 1 januari verhuisd naar een andere gemeente? Dan krijgt u ontheffing van de afvalstoffenheffing en de gebruikersaanslag rioolheffing voor dat deel van het jaar dat u niet meer op dat adres staat ingeschreven. Ook de hondenbelasting wordt naar rato verminderd. Dit gebeurt automatisch. U krijgt binnen twee maanden een vermindering van de aanslag toegezonden. Voorwaarde is wel dat u zich inschrijft op uw nieuwe woonadres. Heeft u twee maanden na uw verhuizing geen bericht ontvangen, neemt u dan contact op met ons.