Waarom krijg ik een aanslag op naam van een overleden persoon?

De overledene staat nog bij het kadaster geregistreerd als eigenaar van een woning. Zolang dat het geval is, komt de aanslag automatisch op naam van de overledene met de toevoeging "de erven van". Wilt u dit niet, dan moet u dit bij de notaris laten veranderen of een verklaring van erfrecht overleggen aan Munitax.