Waarom is mijn WOZ waarde gestegen dit jaar

De gemeente voert de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) uit en bepaalt ieder jaar de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden, etc.) binnen de eigen gemeentegrenzen.

Waarom is mijn WOZ waarde gestegen vergeleken met die van vorig jaar?

Als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bepaalt de gemeente jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden, etc.) binnen de eigen gemeentegrenzen. Onze taxateurs gebruiken daarvoor de verkoopcijfers van woningen die goed vergelijkbaar zijn met uw woning én die rond de peildatum van het voorgaande jaar zijn verkocht. Ze kijken naar punten waarop uw woning afwijkt van de verkochte woningen. Dit kan gaan om de ligging, de gebruiksoppervlakte, het bouwjaar en de staat van onderhoud van uw woning. Dit staat los van de eerdere waardering van uw woning.

Waarom is mijn woning meer in waarde gestegen dan het landelijk gemiddelde?

Het stijgingspercentage dat u hoort in de media is een gemiddelde. Dit is nooit exact toe te passen op de waarde van uw individuele woning. Landelijke gemiddelden (van alle gemeenten) zijn niet te vergelijken met de situatie in uw eigen gemeente. De waardeontwikkeling kan per wijk, buurt of woning afwijken.