Betalen WOZ

Heeft u na de uitleg over de WOZ-waarde geen vragen meer, dan kunt u de belastingaanslag betalen.

Het betalen van gemeentebelastingen kan op twee manieren:
- zelf overmaken;
- automatische incasso (u betaalt dan in maximaal 8 termijnen)

U regelt dit zelf op de pagina betalen.