Ik wil bezwaar maken WOZ

Klopt uw aanslagbiljet niet? Bel ons! Misschien is er een fout gemaakt. Die herstellen we graag snel voor u. Dat voorkomt dat u formeel bezwaar moet maken. Doe dit binnen zes weken na datum aanslagbiljet. U kunt ons hiervoor elke werkdag tussen 8.30 en 12.30 uur bellen.

Vragen over uw WOZ-waarde?

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld.  Bent u het niet eens met de waarde? Neem dan eerst contact met ons op via telefoonnummer 024 678 0962 (elke werkdag tussen 8.30-12.30 uur).

We willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. We hebben er geen belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Blijkt dat we een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde? Dan passen wij deze graag voor u aan. In de meeste gevallen neemt onze taxateur binnen een redelijke termijn, meestal binnen een week, contact met u op.

Alsnog bezwaar maken?

Wilt u bezwaar maken tegen uw aanslag gemeentelijke belastingen of de WOZ waarde? Doe dat binnen zes weken na ontvangst van uw aanslagbiljet. 
U kunt zowel online (digitaal) als schriftelijk een bezwaarschrift indienen en dit is gratis.
Heeft u opmerkingen over de staat van uw pand? Dan willen wij graag dat u foto's toevoegt aan het bezwaar. Hiermee kunnen wij uw bezwaar sneller en correct afhandelen. Hetzelfde geldt voor eventuele taxatierapporten en huurcontracten.
Hebben wij uw bezwaar ontvangen? Dan krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat het zaaknummer vermeld. Dit is een uniek en persoonlijk nummer. Vermeld dit nummer bij eventuele vervolgcorrespondentie.