Verhuisd, waarom moet ik betalen

Ik ben verhuisd. Waarom incasseert Munitax nog geld van mijn rekening?

Woningen

Bent u op 1 januari eigenaar van een woning? Dan blijft de aanslag onroerende zaakbelasting het hele jaar op uw naam staan.

Dit geldt niet voor de afvalstoffenheffing en de gebruikersaanslag rioolheffing.Voor deze belastingen krijgt u ontheffing voor het deel van het jaar dat u niet meer op dat adres woont. 
U krijgt een brief waarin staat wat u na die ontheffing nog moet betalen. Het openstaande bedrag wordt in gelijke delen verdeeld over het aantal betaaltermijnen dat nog over is. Wordt het openstaande bedrag lager, dan wordt het maandbedrag lager. De acht betalingstermijnen worden dus altijd helemaal volgemaakt. U kunt ook zelf het totale restbedrag met een eigen overschrijving overmaken.

Niet-woningen

Bent u op 1 januari gebruiker van een niet-woning? Dan betaalt u voor het hele jaar het gebruikersdeel van onroerendezaakbelastingen voor niet-woningen. Er is geen mogelijkheid voor ontheffing.