Ik kan de aanslag niet betalen

Heeft u een laag inkomen of komt u niet rond en kunt u de aanslag gemeentelijke belastingen niet betalen? Voorkom schulden en neem contact met ons op. Misschien is een betalingsregeling mogelijk of komt u in aanmerking voor kwijtschelding.

Misschien komt u in aanmerking voor een betalingsregeling of kwijtschelding

Het is mogelijk om, onder voorwaarden, een betalingsregeling aan te vragen. Neem hiervoor telefonisch contact op: 024 - 6780 962 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 - 12.30 uur).

Het kan ook zijn dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Bekijk meer informatie op de pagina kwijtschelding.

Hulp bij schulden

Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen? Of heeft u al te maken met aanmaningen van schuldeisers? Vraag dan om hulp bij de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente. Zij helpen u graag om uw probleem op te lossen.

Voorkom te laat betalen

Te laat betalen kost u extra geld. Voorkom daarom te laat betalen en neem contact met ons op als u problemen heeft om de aanslag op tijd te betalen. Betaalt u uw aanslag niet vóór de uiterste betaaldatum? Dan ontvangt u een herinnering. Betaalt u dan nog niet, dan ontvangt u een aanmaning. Dit kost geld.

  • € 9,00 wanneer het openstaande bedrag lager is dan € 454,00.
  • € 19,00 wanneer het openstaande bedrag € 454,00 of meer is.

Betaalt u de aanmaning niet op tijd? Dan ontvangt u een herinnering van de aanmaning. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening.

Betaalt u dan nog niet? Dan ontvangt u een dwangbevel. De kosten hiervan zijn minimaal € 49,00.

Naar betalen