Ik heb teveel betaald, ik krijg geld terug

U heeft bericht ontvangen dat u geld terug krijgt. Dat kan zijn omdat u minder hoeft te betalen of omdat u recht op kwijtschelding heeft.

Wanneer wordt het op mijn rekening gestort?

Munitax verwerkt een keer in de twee weken de terugbetalingen. Zijn alle gegevens voor de terugbetaling bij ons bekend? Dan kunt u binnen drie weken het bedrag terug ontvangen op uw rekening.

Let op: u ontvangt het bedrag terug van de gemeente zelf. U ziet dus de naam van de gemeente terug op uw bankafschrift en niet Munitax.

Is het bedrag na drie weken nog niet binnen? Neem dan contact met ons op.