Tot wanneer kan ik bezwaar indienen

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet

Stuurt u uw bezwaarschrift per post? Dan is dit op tijd ingediend als het voor het einde van de termijn per post is bezorgd. Het mag dan niet later dan een week na afloop van de termijn door ons zijn ontvangen.

Let op:
Hebben wij uw bezwaar niet op tijd ontvangen zonder geldige reden? Dan verklaren we uw bezwaarschrift niet ontvankelijk. Dat betekent dat u niet meer in beroep kunt gaan. We behandelen uw bezwaarschrift dan wel ambtshalve.