Ik heb nog geen reactie op mijn bezwaarschrift gehad

Wij moeten uw bezwaarschrift voor het einde van het kalenderjaar waarin u het heeft ingediend, behandelen.

Dient u uw bezwaarschrift na 15 november in? Dan geldt een afhandeltermijn van zes weken.

Ons streven is om de bezwaren zo snel mogelijk na ontvangst af te handelen. Vanwege de toename van het aantal bezwaarschriften, onder andere door no-cure-no-pay bureaus, lukt ons dat niet altijd.