Wanneer ontvang ik een reactie

Munitax stuurt binnen twee weken na ontvangst van uw kwijtscheldingsaanvraag een ontvangstbevestiging.

Ontvangstbevestiging

Heeft u na twee weken nog geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact op met ons. In dat geval hebben wij uw aanvraag waarschijnlijk niet ontvangen.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn kwijtscheldingsverzoek?

De behandeling van de aanvraag duurt gemiddeld drie maanden. Deze termijn geldt voor aanvragen die volledig zijn op het moment van indienen. Heeft u na de aanvraag nog aanvullende stukken opgestuurd? Dan gaat de termijn van gemiddeld drie maanden opnieuw lopen.

U ontvangt altijd een brief waarin staat of u wel of geen kwijtschelding krijgt.