Jaarlijks aanvragen hoeft niet altijd

Heeft u vorig jaar kwijtschelding gehad? Dan controleert Munitax of u ook dit jaar in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding.

Automatische toets

Komt u na deze toets in aanmerking voor automatische kwijtschelding?
Dan krijgt u hiervan geen aparte brief. De automatische kwijtschelding staat op de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen vermeld.

Komt u na de geautomatiseerde toets niet in aanmerking voor automatische kwijtschelding?
Dan laten wij u dit direct weten met een brief. Hierin staat waarom u nog niet in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding. En vragen wij aanvullende gegevens op. 
Munitax bekijkt uw gegevens opnieuw en neemt dan een besluit.

Inkomen of vermogen veranderd?

Heeft u vorig jaar (of eerder) een afwijzing ontvangen en is uw inkomen of vermogen veranderd? Dan kunt u dit jaar wel een aanvraag doen voor kwijtschelding.

Is uw inkomen en/of vermogen niet gewijzigd? Dan is het niet zinvol om weer een aanvraag voor kwijtschelding te doen. De kwijtscheldingsregeling is namelijk niet verruimd.