Rioolheffing

Als u het riool gebruikt betaalt u rioolheffing. U betaalt op die manier mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Wat is Rioolheffing?

Er is sprake van een aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel als vanaf uw perceel water - direct of indirect - in het riool terecht komt. Met de inkomsten van de rioolheffing betaalt de gemeente het onderhoud en de vervanging van het riool.

Wie betaalt rioolheffing?

De gemeente kan kiezen wie de rioolheffing dient te betalen. Dat kan de eigenaar of de gebruiker van een perceel zijn. Ook kan de gemeente er voor kiezen om de rioolheffing van zowel de eigenaar als de gebruiker te heffen. Welke keuze uw gemeente heeft gemaakt, kunt u vinden in de verordening rioolheffing van uw gemeente.

Welke gemeenten heffen rioolheffing?

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen heffen rioolheffing. Elke gemeente stelt zijn eigen tarieven en grondslag vast.  

  • De gemeente Berg en Dal rekent een tarief op basis van waterverbruik.
  • De gemeente ¬†Beuningen en Heumen rekenen een vast tarief per eigenaar en een vast tarief per gebruiker.
  • De gemeente Druten rekent een vast tarief per eigenaar.
  • De gemeente Wijchen hanteert een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak (het huis of het bedrijfspand). Ook verschilt het percentage voor een eigenaar of een gebruiker.

Kan ik de verordening inzien die mijn gemeenteraad heeft vastgesteld?

Wilt u meer weten over de verordening van uw gemeente? Lees hier meer over onder verordeningen.