Reinigingsrecht

Naast de verplichte vuilinzameling voert de gemeente meestal ook andere diensten uit. We noemen dit reinigingsrecht.

Wat is reinigingsrecht?

De reinigingsheffingen bestaan uit twee belastingen: de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten. Het is gebruikelijk dat huishoudens afvalstoffenheffing betalen, omdat de gemeente de wettelijke plicht heeft bij hun percelen huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. De reinigingsrechten zijn verschuldigd als er geen wettelijke plicht bestaat om afvalstoffen in te zamelen, maar de gemeente deze dienst wel verleent.

Wie betaalt reinigingsrecht?

Voor deze niet-verplichte dienst (dus het op verzoek afval laten inzamelen door de gemeente) kan de gemeente dekken uit de reinigingsrechten. Meestal gaat het hier om de inzameling van afval van bedrijven en instellingen die dan ook de aanslag reinigingsrecht ontvangen.

Welke gemeenten heffen reinigingsrecht?

De gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen heffen reinigingsrecht. Het tarief kan per gemeente verschillen.

Kan ik de verordening inzien die mijn gemeenteraad heeft vastgesteld?

Wilt u meer weten over de verordening van uw gemeente? Lees hier meer over onder verordeningen.