Verordeningen

De belastingverordening regelt alle voorwaarden die van belang zijn om het belastingbedrag te bepalen.

De Gemeentewet en enkele andere wetten geven aan welke belastingen gemeenten mogen heffen. Maar daarmee ontstaat er nog geen belastingplicht. Een gemeente kan pas daadwerkelijk aanslagen gaan opleggen als de gemeenteraad een belastingverordening heeft vastgesteld. De gemeentelijke vrijheid bij de inrichting van het gebied is niet onbeperkt. De grenzen voor de belastingheffing komen tot uitdrukking in de belastingverordening.

Gemeente Beuningen

Verordeningen 2024

Verordeningen 2023 

Verordeningen 2022 

Verordeningen 2021 

Gemeente Wijchen

Verordeningen 2024

Verordeningen 2023 

Verordeningen 2022 

Verordeningen 2021