Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerende-zaakbelastingen zijn de belastingen die u betaalt wanneer u een woning, een ander gebouw of een stuk grond huurt of bezit.

Wat zijn onroerendezaakbelastingen (OZB)?

Er zijn twee soorten OZB:

  • een eigenarenbelasting voor eigenaren van woningen en niet-woningen
  • een gebruikersbelasting voor gebruikers van niet-woningen

De OZB voor gebruikers van woningen is afgeschaft.

Hoeveel u moet betalen hangt af van de WOZ-waarde van het gebouw of de grond en van de hoogte van de OZB-tarieven. Dit staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen.

Wie betaalt onroerendezaakbelasting (OZB)?

Bent u eigenaar van een woning, een ander gebouw of een stuk grond? Dan betaalt u de eigenarenbelasting.
Het Kadaster houdt precies bij wie de eigenaar is. De gegevens die gelden op 1 januari zijn bepalend voor het hele jaar.
Verhuist u na een aantal maanden? Dan blijft u de rest van het jaar toch OZB betalen voor het verkochte pand. Bij de verkoop van een pand verrekent de notaris de OZB meestal met de nieuwe eigenaar.

Huurt of gebruikt u een bedrijfspand of grond? Of bent u eigenaar van een bedrijfspand in aanbouw? Dan betaalt u gebruikersbelasting. Net als bij de eigenarenbelasting is ook hier de datum 1 januari bepalend voor het hele jaar.

Welke gemeenten heffen onroerende zaakbelasting?

De gemeenten Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen en Wijchen heffen onroerende zaakbelasting. Het tarief kan per gemeente verschillen.

Kan ik de verordening inzien die mijn gemeenteraad heeft vastgesteld?

Wilt u meer weten over de verordening van uw gemeente? Lees hier meer over onder verordeningen.