Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en/of eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Dit is bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein.

Alle ondernemers en/of eigenaren in de BIZ betalen daaraan mee. Een BIZ kan worden opgezet door alleen ondernemers, ondernemers en eigenaren samen of alleen door eigenaren.

Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in de bedrijfsomgeving. Voor het bedrijfsleven is de kwaliteit en veiligheid van de bedrijfsomgeving een belangrijke factoor voor de aantrekkelijkheid van een onderneming voor klanten. Voor de gemeente is een veilige en leefbare omgeving om in te werken, te wonen en te winkelen belangrijk

Wie betaalt BIZ-bijdrage?

De BIZ-bijdrage wordt betaald door gebruikers en/of eigenaren van niet-woningen binnen de bedrijveninvesteringszone en mag maximaal 5 jaar worden geheven.

Welke gemeenten heffen BIZ-bijdrage?

De gemeenten Berg en Dal, Heumen en Wijchen heffen BIZ-bijdrage. Het tarief kan per gemeente verschillen.

Kan ik de verordening inzien die mijn gemeenteraad heeft vastgesteld?

Wilt u meer weten over de verordening van uw gemeente? Lees hier meer over onder verordeningen.