Tarieven belastingen Druten

Elk jaar stelt de gemeenteraad van uw gemeente de tarieven voor de gemeentelijke belastingen vast.

Tarieven Druten 2024

OZB

 • Eigenaar woning: 0,1071% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,2681% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,2097% van de OZB-g-waarde niet-woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 150,31 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 208,87 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Extra gft-container € 62,79 per jaar per container
 • Diftar restafval ondergronds: € 0,95 (2023);€ 1,05 (2024); maximaal kwijtschelding € 12,00
 • eenmalige lastenverlichting  - € 12 per huishouden.

Reinigingsrechten

 • Vastrecht: € 208,97
 • Extra gft container € 62,79 (alleen gft container)
 • Diftar restafval ondergronds: € 0,95 (2023);€ 1,05 (2024) per inworp

Rioolheffing

 • Eigenaar woning: € 252,00 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: € 252,00

Hondenbelasting

 • Eerste hond: € 93,12 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • + tweede hond: € 128,64
 • Elke volgende hond boven de twee: € 128,64
 • Kennel: € 433,20

Reclamebelasting

Tarief per vestiging centrum:

 • vast bedrag van € 150,00 tot een WOZ waarde van € 76.000. Daarboven € 150,00 + € 1,80 per € 1.000 WOZ-waarde met een maximum van € 475,00.

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staat achter de belastingsoort aangegeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.

Tarieven Druten 2023

OZB

 • Eigenaar woning: 0,1006% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,2282% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,1911% van de OZB-g-waarde niet-woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 145,93 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 202,88 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Extra gft-container € 60,96 per jaar per container
 • Diftar restafval ondergronds: € 0,85 (2022);€ 0,95 (2023); maximaal kwijtschelding € 12,-

Reinigingsrechten

 • Vastrecht: € 202,88
 • Extra gft container € 60,96 (alleen gft container)
 • Diftar restafval ondergronds: € 0,85 (2022);€ 0,95 (2023) per inworp

Rioolheffing

 • Eigenaar woning: € 245,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: € 245,-

Hondenbelasting

 • Eerste hond: € 90,48 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • + tweede hond: € 124,92
 • Elke volgende hond boven de twee: € 124,92
 • Kennel: € 420,60

Reclamebelasting

Tarief per vestiging centrum:

 • vast bedrag van € 150,- tot een WOZ waarde van € 76.000,-. Daarboven € 150,- + € 1,80 per € 1.000,- WOZ-waarde met een maximum van € 475,-.

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staat achter de belastingsoort aangegeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.

Tarieven Druten 2022

OZB

 • Eigenaar woning: 0,1037% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,2084% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,1737% van de OZB-g-waarde niet-woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 140,71 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 195,03 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Extra gft-container € 59,18 per jaar per container
 • Diftar restafval ondergronds: € 0,85 (2021);€ 0,85 (2022); maximaal kwijtschelding € 12,-

Reinigingsrechten

 • Vastrecht: € 195,03
 • Extra gft container € 59,18 (alleen gft container)
 • Diftar restafval ondergronds: € 0,85 (2021);€ 0,85 (2022) per inworp

Rioolheffing

 • Eigenaar woning: € 238,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: € 238,-

Hondenbelasting

 • Eerste hond: € 87,96 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • + tweede hond: € 121,32
 • Elke volgende hond boven de twee: € 121,32
 • Kennel: € 408,36

Reclamebelasting

Tarief per vestiging centrum:

 • vast bedrag van € 150,- tot een WOZ waarde van € 76.000,-. Daarboven € 150,- + € 1,80 per € 1.000,- WOZ-waarde met een maximum van € 475,-.

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staat achter de belastingsoort aangegeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.

Tarieven Druten 2021

OZB

 • Eigenaar woning: 0,1110% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,1915% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,1652% van de OZB-g-waarde niet-woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 138,76 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 192,34 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Extra gft-container € 58,37 per jaar per container
 • Diftar restafval ondergronds: € 0,75 (2020);€ 0,85 (2021); maximaal kwijtschelding € 12,-

Reinigingsrechten

 • Vastrecht: € 192,34
 • Extra gft container € 58,37 (alleen gft container)
 • Diftar restafval ondergronds: € 0,75 (2020);€ 0,85 (2021) per inworp

Rioolheffing

 • Eigenaar woning: € 231,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: € 231,-

Hondenbelasting

 • Eerste hond: € 86,64 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Tweede hond: € 119,52
 • Derde hond: € 119,52
 • Vierde hond: € 119,52
 • Elke volgende hond boven de twee: € 119,52
 • Kennel: € 402,-

Reclamebelasting

Tarief per vestiging centrum:

 • vast bedrag van € 150,- tot een WOZ waarde van € 76.000,-. Daarboven € 150,- + € 1,80 per € 1.000,- WOZ-waarde met een maximum van € 475,-.

Belasting betalen

 • Incasso tussen € 45,- en € 3.000,- vorderen wij in minimaal 3 en maximaal 8 termijnen in tussen 28 februari 2021 en 30 september 2021.
 • Niet-incasso en incasso tot € 45,- vorderen wij in 1 termijn in op 31 maart 2021.
 • Gaf u geen incassomachtiging af? Maak het bedrag over naar IBAN: NL58 BNGH 0285 0087 66 op naam van gemeente Druten.

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staan dan achter de belastingsoort aangeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.