Tarieven belastingen Beuningen

Elk jaar stelt de gemeenteraad van uw gemeente de tarieven voor de gemeentelijke belastingen vast.

Tarieven Beuningen 2024

OZB

 • Eigenaar woning: 0,1172% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,5488% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,4154% van de OZB-g-waarde niet-woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 186,00 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 186,00 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Diftar restafval ondergronds: € 1,00 per inworp

Reinigingsrechten

 • Vastrecht: € 186,00 + diftar
 • Diftar restafval ondergronds: € 1,00 per inworp

Rioolheffing

 • Eigenaar woning: € 184,00 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: € 184,00
 • Gebruiker woning: € 39,00 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Gebruiker niet-woning: € 39,00

Hondenbelasting

 • Bij één hond: € 92,60 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • + tweede hond: € 160,10
 • + derde hond: € 187,80
 • + vierde hond: elke volgende hond boven de drie is € 22,20 hoger dan de vorige hond
 • Kennel: € 437,80

Reclamebelasting

Tarief per vestiging centrum:

 • WOZ-waarde tot € 159.400: € 339,00
 • WOZ-waarde boven € 159.400,-: € 339,00 + € 2,07 per € 1.000 WOZ-waarde met een maximum van € 1.117,00

Forensenbelasting

Tarief per gemeubileerde woning: € 605,00

Toeristenbelasting

Tarief per overnachting: € 1,68 (2023) , € 2,00 (2024)

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staat  achter de belastingsoort aangeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.

Tarieven Beuningen 2023

OZB

 • Eigenaar woning: 0,1110% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,5297% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,3960% van de OZB-g-waarde niet-woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 170,70 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 170,70 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Diftar restafval ondergronds: € 1,- per inworp

Reinigingsrechten

 • Vastrecht: € 181,- + diftar
 • Diftar restafval ondergronds: € 1,- per inworp

Rioolheffing

 • Eigenaar woning: € 184,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: € 184,-
 • Gebruiker woning: € 39,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Gebruiker niet-woning: € 39,-

Hondenbelasting

 • Bij één hond: € 89,90 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • + tweede hond: € 154,50
 • + derde hond: € 182,30
 • + vierde hond: elke volgende hond boven de drie is € 21,60 hoger dan de vorige hond
 • Kennel: € 425,-

Reclamebelasting

Tarief per vestiging centrum:

 • WOZ-waarde tot € 159.400,-: € 329,-
 • WOZ-waarde boven € 159.400,-: € 329,- + € 2,01 per € 1.000,- WOZ-waarde met een maximum van € 1.084,-

Forensenbelasting

Tarief per gemeubileerde woning: € 587,-

Toeristenbelasting

Tarief per overnachting: € 1,63 (2022); € 1,68 (2023)

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staat  achter de belastingsoort aangeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.

Tarieven Beuningen 2022

OZB

 • Eigenaar woning: 0,1241% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,5135% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,3937% van de OZB-g-waarde niet-woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 188,70 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 188,70 + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Diftar restafval ondergronds: € 1,- per inworp

Reinigingsrechten

 • Vastrecht: € 199,- + diftar
 • Diftar restafval ondergronds: € 1,- per inworp

Rioolheffing

 • Eigenaar woning: € 184,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: € 184,-
 • Gebruiker woning: € 39,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Gebruiker niet-woning: € 39,-

Hondenbelasting

 • Bij één hond: € 87,30 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • + tweede hond: €150,-
 • + derde hond: € 177,-
 • + vierde hond: elke volgende hond boven de drie is € 21,- hoger dan de vorige hond
 • Kennel: € 413,-

Reclamebelasting

Tarief per vestiging centrum:

 • WOZ-waarde tot € 154.800,-: € 319,-
 • WOZ-waarde boven € 154.800,-: € 319,- + € 1,95 per € 1.000,- WOZ-waarde met een maximum van € 1.052,-

Forensenbelasting

Tarief per gemeubileerde woning: € 570,-

Toeristenbelasting

Tarief per overnachting: € 1,61 (2021); € 1,63 (2022)

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staat  achter de belastingsoort aangeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.

Tarieven Beuningen 2021

OZB

 • Eigenaar woning: 0,1417% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,5159% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,4331% van de OZB-g-waarde niet-woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 196,- + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 196,- + diftar (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Diftar restafval ondergronds: € 1,- per inworp

Reinigingsrechten

 • Vastrecht: € 196,- + diftar
 • Diftar restafval ondergronds: € 1,- per inworp

Rioolheffing

 • Eigenaar woning: € 180,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: € 180,-
 • Gebruiker woning: € 38,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Gebruiker niet-woning: € 38,-

Hondenbelasting

 • Eerste hond: € 86,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Tweede hond: € 148,-
 • Derde hond: € 174,-
 • Vierde hond: elke volgende hond boven de drie is € 20,- hoger dan de vorige hond
 • Kennel: € 407,-

Reclamebelasting

Tarief per vestiging centrum:

 • WOZ-waarde tot € 152.500,-: € 314,-
 • WOZ-waarde boven € 152.500,-: € 314,- + € 1,92 per € 1.000,- WOZ-waarde met een maximum van € 1.036,-

Forensenbelasting

Tarief per gemeubileerde woning: € 562,-

Toeristenbelasting

Tarief per overnachting: € 1,59 (2020); € 1,61 (2021)

Belasting betalen

 • Incasso tussen € 45,- en € 3.000,- vorderen wij in minimaal 3 en maximaal 8 termijnen in tussen 28 februari 2021 en 30 september 2021.
 • Niet-incasso en incasso tot € 45,- vorderen wij in 1 termijn in op 31 maart 2021.
 • Gaf u geen incassomachtiging af? Maak het bedrag over naar IBAN: NL23 BNGH 0285 0317 24 op naam van gemeente Beuningen.

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staan dan achter de belastingsoort aangeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.