Tarieven belastingen Berg en Dal

Elk jaar stelt de gemeenteraad van uw gemeente de tarieven voor de gemeentelijke belastingen vast.

Tarieven Berg en Dal 2024

OZB

 • Eigenaar woning: 0,0796% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,2372% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,1962% van de OZB-g-waarde niet woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 215,00 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 301,25 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Afvalzakken € 1,- voor 50 literzak en € 0,50 voor 25 literzak
 • Diftar restafval ondergronds € 1,- (2023 en 2024) per inworp 50 literzak

Rioolheffing

Tarief naar m3 watergebruik (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk):

 • € 142,- voor 0 t/m 50 m3
 • € 213- voor 51 t/m 100 m3
 • € 285,- voor 101 t/m 150 m3
 • € 355,- voor 151 t/m 200 m3
 • € 424,- voor 201 t/m 250 m3
 • € 551,- voor 251 t/m 500 m3
 • € 673,- voor 501 t/m 750 m3
 • € 798,- voor 751 t/m 1000 m3
 • € 1.041,- voor 1001 t/m 1500 m3
 • € 1.283,- voor 1501 t/m 2000 m3
 • € 1.763- voor 2001 t/m 3000 m3
 • + € 581,- vanaf 3001 m3 (per 1000 m3)
 • € 15.707,- maximum

Bedrijven Investerings Zone Millingen aan de Rijn

Belasting per vestiging gebruiker:

 • € 1,50 per € 1.000,- WOZ-waarde huidig jaar met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.000,- voor Millingen aan de Rijn. Bij leegstand vindt heffing plaats bij de eigenaar.

Bedrijven Investerings Zone Groesbeek

Belasting per vestiging gebruiker:

 • € 1,50 per € 1.000,- WOZ-waarde huidig jaar met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.000,-. Bij leegstand vindt heffing plaats bij de eigenaar.

Forensenbelasting

Tarief per gemeubileerde woning € 319,-

Toeristenbelasting

Tarief per overnachting:

 • Normaal tarief: € 1,63 (2023); € 1,63 (2024)
 • Tarief kamperen: €  1,03 (2023); € 1,03 (2024)

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staat achter de belastingsoort aangegeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.

Tarieven Berg en Dal 2023

OZB

 • Eigenaar woning: 0,0780% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,2320% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,1919% van de OZB-g-waarde niet woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 216,40 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 303,20 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Afvalzakken € 1,- voor 50 literzak en € 0,50 voor 25 literzak
 • Diftar restafval ondergronds € 1,- (2021 en 2022) per inworp 50 literzak

Rioolheffing

Tarief naar m3 watergebruik (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk):

 • € 136,- voor 0 t/m 50 m3
 • € 204,- voor 51 t/m 100 m3
 • € 273,- voor 101 t/m 150 m3
 • € 340,- voor 151 t/m 200 m3
 • € 406,- voor 201 t/m 250 m3
 • € 527,- voor 251 t/m 500 m3
 • € 644,- voor 501 t/m 750 m3
 • € 764,- voor 751 t/m 1000 m3
 • € 996,- voor 1001 t/m 1500 m3
 • € 1.288,- voor 1501 t/m 2000 m3
 • € 1.687- voor 2001 t/m 3000 m3
 • + € 556,- vanaf 3001 m3 (per 1000 m3)
 • € 15.031,- maximum

Bedrijven Investerings Zone Millingen aan de Rijn

Belasting per vestiging gebruiker:

 • € 1,50 per € 1.000,- WOZ-waarde huidig jaar met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.000,- voor Millingen aan de Rijn. Bij leegstand vindt heffing plaats bij de eigenaar.

Bedrijven Investerings Zone Groesbeek

Belasting per vestiging gebruiker:

 • € 1,50 per € 1.000,- WOZ-waarde huidig jaar met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.000,-. Bij leegstand vindt heffing plaats bij de eigenaar.

Forensenbelasting

Tarief per gemeubileerde woning € 319,-

Toeristenbelasting

Tarief per overnachting:

 • Normaal tarief: € 1,63 (2022); € 1,63 (2023)
 • Tarief kamperen: €  1,03 (2022); € 1,03 (2023)

Tarieven Berg en Dal 2022

OZB

 • Eigenaar woning: 0,0867% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,2283% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,1888% van de OZB-g-waarde niet woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 205,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 287,30 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Afvalzakken € 1,- voor 50 literzak en € 0,50 voor 25 literzak
 • Diftar restafval ondergronds € 1,- (2021 en 2022) per inworp 50 literzak

Rioolheffing

Tarief naar m3 watergebruik (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk):

 • € 132,- voor 0 t/m 50 m3
 • € 197,- voor 51 t/m 100 m3
 • € 264,- voor 101 t/m 150 m3
 • € 329,- voor 151 t/m 200 m3
 • € 393,- voor 201 t/m 250 m3
 • € 510,- voor 251 t/m 500 m3
 • € 623,- voor 501 t/m 750 m3
 • € 739,- voor 751 t/m 1000 m3
 • € 963,- voor 1001 t/m 1500 m3
 • € 1.188,- voor 1501 t/m 2000 m3
 • € 1.632- voor 2001 t/m 3000 m3
 • + € 538,- vanaf 3001 m3 (per 1000 m3)
 • € 14.555,- maximum

Bedrijven Investerings Zone Millingen aan de Rijn

Belasting per vestiging gebruiker:

 • € 1,50 per € 1.000,- WOZ-waarde huidig jaar met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.000,- voor Millingen aan de Rijn. Bij leegstand vindt heffing plaats bij de eigenaar.

Bedrijven Investerings Zone Groesbeek

Belasting per vestiging gebruiker:

 • € 1,50 per € 1.000,- WOZ-waarde huidig jaar met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.000,-. Bij leegstand vindt heffing plaats bij de eigenaar.

Forensenbelasting

Tarief per gemeubileerde woning € 319,-

Toeristenbelasting

Tarief per overnachting:

 • Normaal tarief: € 1,56 (2021); € 1,63 (2022)
 • Tarief kamperen: € 0,98 (2021); € 1,03 (2022)

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staat achter de belastingsoort aangegeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.

Toelichting tarieven 2022 Berg en Dal

Tarieven OZB

De tarieven OZB zijn ten opzichte van 2021 met ongeveer 1,6% verhoogd. Dat betekent dat een woningeigenaar dit jaar gemiddeld 1,6% meer aan OZB moet betalen dan vorig jaar. 
We houden bij de tariefberekening rekening met de gemiddelde stijging van de WOZ-waarden. Bij een hogere WOZ-waarde stijgt de OZB-aanslag dus niet automatisch mee.
De OZB is een zogenaamde algemene belasting. De gemeenteraad bepaalt dus zelf waaraan de gemeente dat geld uitgeeft. 

Tarieven afvalstoffenheffing

Met de inkomsten van de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de kosten van inzameling, vervoer en de verwerking van huishoudelijk afval. Om deze kosten ook in 2022 te kunnen blijven dekken was het nodig om de vaste tarieven afvalstoffenheffing met 5% te laten stijgen. Het tarief van de afvalzak is wel gelijk aan dat van vorig jaar.

Tarieven rioolheffing

Met opbrengsten van de rioolheffing betaalt de gemeente niet alleen de afvoer van ons afvalwater, het onderhoud en de vervanging van het riool. Maar betalen we ook voorzieningen waarmee we regenwater (ook wel hemelwater) inzamelen, zoals de rioolgemalen, straatkolken (putten) en drainage. 
De tarieven rioolheffing zijn ten opzichte van 2021 verhoogd met 1,6% inflatiecorrectie. Een hogere aanslag rioolheffing kan ook komen doordat u meer water heeft verbruikt dan andere jaren. 

Verhuisd?

Bent u vorig jaar verhuisd en betaalt u meer rioolheffing dan op basis van uw eigen waterverbruik? Neemt u in dat geval contact op met de collega's van Munitax
 
Een volledig overzicht van de tarieven 2022 vindt u hierboven.

Toelichting op tarieven toeristenbelasting

Tarieven Toeristenbelasting
Tarief20192020
+ 50% t.o.v. 2019
2021
+100% t.o.v. 2019
2022
Per overnachting€ 0,78€ 1,17€ 1,56€ 1,63
Per overnachting kamperen€ 0,49€ 0.47€ 0,98€ 1,03


Bij de vaststelling van de Begroting 2020 heeft de gemeenteraad van Berg en Dal besloten de door het college voorgestelde tariefverhoging van 100%, (en bevriezing van de tarieven voor 5 jaar) in twee jaar door te voeren. Hiervoor moest gemeente Berg en Dal in 2020 een bedrag van € 132.500 uit de algemene reserve halen. De gemeenteraad heeft daarom op dat moment ook besloten dat dit bedrag via een extra verhoging van de tarieven in 2022-2026 weer terug moet vloeien in de algemene reserve van de gemeente. 

Tarieven Berg en Dal 2021

OZB

 • Eigenaar woning: 0,0949% van de OZB-waarde (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Eigenaar niet-woning: 0,2256% van de OZB-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,1866% van de OZB-g-waarde niet woning

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonstarief: € 194,50 (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Meerpersoonstarief: € 273,- (voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk)
 • Afvalzakken € 1,- voor 50 literzak en € 0,50 voor 25 literzak
 • Diftar restafval ondergronds € 1,- (2020 en 2021) per inworp 50 literzak

Rioolheffing

Tarief naar m3 watergebruik

 • € 130,- voor 0 t/m 50 m3
 • € 194,- voor 51 t/m 100 m3
 • € 260,- voor 101 t/m 150 m3
 • € 324,- voor 151 t/m 200 m3
 • € 387,- voor 201 t/m 250 m3
 • € 502,- voor 251 t/m 500 m3
 • € 613,- voor 501 t/m 750 m3
 • € 727,- voor 751 t/m 1000 m3
 • € 948,- voor 1001 t/m 1500 m3
 • € 1.169,- voor 1501 t/m 2000 m3
 • € 1.606,- voor 2001 t/m 3000 m3
 • + € 530,- vanaf 3001 m3 (per 1000 m3)
 • € 14.326,- maximum

Bedrijven Investerings Zone

Belasting per vestiging gebruiker:

 • € 1,50 per € 1.000,- WOZ-waarde vorig jaar met een maximum van € 250,- en een maximum van € 1.000,- voor het centrum van Groesbeek. Bij leegstand vindt heffing plaats bij de eigenaar.
 • € 1,50 per € 1.000,- WOZ-waarde huidig jaar met een maximum van € 250,- en een maximum van € 1.000,- voor Millingen aan de Rijn. Bij leegstand vindt heffing plaats bij de eigenaar.

Forensenbelasting

Tarief per gemeubileerde woning € 306,-

Toeristenbelasting

Tarief per overnachting:

 • Normaal tarief: € 1,17 (2020); € 1,56 (2021)
 • Tarief kamperen: € 0,74 (2020); € 0,98 (2021)

Belasting betalen

 • Incasso tussen € 45,- en € 3.000,- vorderen wij in minimaal 3 en maximaal 8 termijnen in tussen 28 februari 2021 en 30 september 2021.
 • Niet-incasso en incasso tot € 45,- vorderen wij in 1 termijn in op 31 maart 2021.
 • Gaf u geen incassomachtiging af? Maak het bedrag over naar IBAN: NL77 BNGH 0285 1023 38 op naam van gemeente Berg en Dal.

Kwijtschelding

Voor sommige belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk. Dit staan dan achter de belastingsoort aangeven. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de informatie over kwijtschelding.