Nieuwe wet: herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ

Heeft u bezwaar gemaakt tegen de aanslag gemeentebelasting en heeft een bureau dat voor u gedaan? Dan zijn wij, Munitax, vanaf 1 januari van dit jaar wettelijk verplicht om wanneer u gelijk heeft gekregen, de vergoeding van de proceskosten aan u te betalen.

Munitax valt als organisatie onder gemeente Beuningen. Daarom ontvangt u deze vergoeding van gemeente Beuningen, ook al woont u in een andere gemeente.
U moet er daarna zelf voor zorgen dat u deze vergoeding aan het door u ingeschakelde bureau betaalt.