Klacht

Onze medewerkers hebben dagelijks veel contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten gaat er soms iets mis. Voor die gevallen hebben we een klachtenregeling om u te helpen. Met uw klacht helpt u ons ook want met uw feedback kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Klacht indienen

Voorwaarden

Een klacht gaat altijd over gedrag. U vindt dat u slecht bent behandeld bijvoorbeeld doordat iemand u nors te woord heeft gestaan of verkeerde informatie heeft gegeven.

Bent u het niet eens met de oplegging van de gemeentelijke belasting, maak dan hier bezwaar.

U kunt uw klacht op verschillende manieren doorgeven:

  • U kunt uw klacht bespreken met de betrokken afdeling en de klachtencoördinator.
  • U kunt een brief sturen aan Munitax.

Bijzonderheden

De gemeenten die aangesloten zijn bij Munitax hebben in hun dienstverleningsovereenkomst vastgelegd dat de gemeente Beuningen klachten over Munitax in behandeling neemt. Daarom vult u een klachtenformulier in van de gemeente Beuningen.

De klachtencoördinator coördineert de behandeling van uw klacht. Zij zorgt ervoor dat u tijdig een reactie ontvangt en dat Munitax uw klacht zorgvuldig en binnen een redelijke termijn afhandelt. Wij behandelen uw klacht altijd vertrouwelijk.

Vindt u dat Munitax niet goed met uw klacht omgaat?  Dan kunt u een klacht indienen bij de ombudsman. Meer informatie kunt u vinden op beuningen.nl