Nieuws

 • Controle hondenbelasting in de gemeenten Beuningen, Heumen, Druten en Wijchen

  Als u één of meer honden heeft, moet u jaarlijks hondenbelasting betalen. Bij aanschaf van een hond moet u zelf binnen 14 dagen aangifte doen.

 • Let op als u uw WOZ-waarde ‘gratis’ laat checken!

  Eind januari heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Munitax gebruikt de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand als basis voor het heffen van verschillende belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting, soms de rioolheffing, de reclamebelasting en de BIZ-bijdrage.

 • Phishingmail in omloop

  Er zijn valse e-mails in omloop uit naam van MijnOverheid.nl. In deze e-mail staat een link. MijnOverheid stuurt nooit een link per e-mail. Vertrouw dit dus niet en klik niet op de link.

 • Kwijtschelding aanvragen? Let op kostendelersnorm!

  De invoering van de kostendelersnorm heeft gevolgen voor het goedkeuren van kwijtschelding. Heeft u een bijstandsuitkering en deelt u uw woning met meer volwassenen? Dan wordt vanaf 1 januari 2018 uw bijstandsuitkering aangepast. Doordat u uw woonkosten kunt delen met uw medebewoners, wordt de hoogte van uw uitkering opnieuw berekend.

 • WOZ-waarden van woningen zijn openbaar

  Sinds 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. U kunt op de website van WOZ waardeloket de actuele WOZ-waarde inzien van de woningen in alle gemeenten die zijn aangesloten bij de landelijke voorziening WOZ (LV WOZ).