Nieuws

 • Controle hondenbelasting vanaf september

  14 juli 2020

  Als u één of meer honden heeft, moet u jaarlijks hondenbelasting betalen. Bij aanschaf van een hond moet u zelf binnen 14 dagen aangifte doen. Vaak wordt vergeten aangifte te doen van de aanschaf van een hond. Vanaf 1 september 2020 controleert de gemeente daarom op de aangifteplicht van de hondenbelasting in de gemeenten Beuningen, Heumen, Druten en Wijchen.

 • Betaaltermijn verstreken? U ontvangt een herinnering

  25 juni 2020

  Heeft u een aanslag van ons ontvangen en is de betaaltermijn verstreken?

 • Valse brieven, e-mails en sms’jes in omloop

  15 mei 2020

  Er zijn valse brieven, e-mails en sms’jes in omloop uit naam van Munitax. Munitax of het gemeentelijk belastingkantoor lijken de afzender van deze berichten te zijn, maar zijn dat niet. Vertrouwt u de afzender van een brief, e-mail of een telefoontje niet? Neem dan altijd contact op met Munitax. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur via telefoonnummer 024 678 0962.

 • Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

  26 maart 2020

  De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te dammen, kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemers en inwoners. Veel ondernemers vragen Munitax om uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen. Munitax komt graag tegemoet aan deze vraag.

 • Let op als u uw WOZ-waarde ‘gratis’ laat checken!

  17 maart 2020

  Eind januari heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Munitax gebruikt de WOZ- waarde van uw woning of bedrijfspand als basis voor het heffen van verschillende belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting en rioolheffing. Bent u het niet eens met deze waarde, neem dan eerst contact met ons op.

 • Phishingmail in omloop

  10 maart 2020

  Er zijn valse e-mails in omloop uit naam van MijnOverheid.nl. In deze e-mail staat een link. MijnOverheid stuurt nooit een link per e-mail. Vertrouw dit dus niet en klik niet op de link.

 • Inloggen met de DigiD-app

  24 februari 2020

  Wanneer u via de webbrowser Google Chrome met de DigiD-app op uw telefoon inlogt op de website van Munitax, kan het gebeuren dat u een foutmelding krijgt.

 • Uitzending Kassa WOZ-waarde eigenaren appartementen

  16 februari 2020

  Op 15 februari zond het programma Kassa een item uit over de WOZ-waarde van appartementseigenaren. Munitax krijgt nu vragen over hoe wij omgaan met het reservefonds. In de uitzending wordt gezegd dat appartementseigenaren een te hoge WOZ-beschikking krijgen omdat gemeenten ten onrechte het reservefonds optellen bij de woningwaarde. Appartementseigenaren sparen verplicht voor het onderhoud van de woningen.

 • Wat is DigiD en waarom aanvragen?

  18 december 2019

  DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en zorginstanties. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. Beide kiest u zelf uit.

 • Veiligheid gegevens en informatie versturen

  02 december 2019

  Munitax heeft de veiligheid van uw gegevens hoog in het vaandel staan. Daarom ontvangen wij uw privacy gevoelige informatie, zoals bankafschriften, liever niet per mail.

 • Taxaties voor WOZ vanaf 2022 anders

  14 augustus 2019

  Munitax is het regionaal samenwerkingsverband op het gebied van gemeentelijke belastingen. De organisatie werkt voor de gemeenten Beuningen, Heumen, Wijchen. Druten en Berg en Dal. Elk jaar wordt de organisatie ‘doorgelicht’ door de Waarderingskamer. Dit instituut controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Goed nieuws: Munitax kwam ook dit jaar weer met glans door de keuring.

 • Kwijtschelding aanvragen? Let op kostendelersnorm!

  01 januari 2018

  De invoering van de kostendelersnorm heeft gevolgen voor het goedkeuren van kwijtschelding. Heeft u een bijstandsuitkering en deelt u uw woning met meer volwassenen? Dan wordt vanaf 1 januari 2018 uw bijstandsuitkering aangepast. Doordat u uw woonkosten kunt delen met uw medebewoners, wordt de hoogte van uw uitkering opnieuw berekend.

 • WOZ-waarden van woningen zijn openbaar

  01 oktober 2016

  Sinds 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. U kunt op de website van WOZ waardeloket de actuele WOZ-waarde inzien van de woningen in alle gemeenten die zijn aangesloten bij de landelijke voorziening WOZ (LV WOZ).