Proclaimer

De informatie op deze website valt onder de verantwoordelijkheid van Munitax. We doen ons best deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden. Ziet u iets dat niet klopt of mist u iets? Laat het ons dan weten.

Dit geldt ook wanneer een onderdeel van de website niet goed functioneert, bijvoorbeeld door een technische storing. Wij stellen uw waarschuwing in dat geval erg op prijs. Mocht u hinder ondervinden door verkeerde informatie of een storing op onze website, dan zoeken we uiteraard samen met u naar een oplossing.