Privacy

Persoonsgegevens die u doorgeeft, gebruikt Munitax alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet Munitax aan de privacywetgeving.

Om deze website verder te optimaliseren verzamelen we algemene, anonieme bezoekersgegevens via SiteImprove.

Voor sommige taken van de gemeente kan het nodig zijn om gebruik te maken van algoritmes, profilering of geautomatiseerde besluitvorming. Dit doen wij om de juiste zorg te bieden of om de juiste acties te kunnen ondernemen. Munitax is hierover transparant en probeert u actief te informeren. Munitax zal besluiten die worden genomen op basis van profielen en die rechtsgevolgen hebben voor inwoners van de Munitax-gemeenten, niet volledig geautomatiseerd nemen. Een medewerker van Munitax zal dit besluit bekijken.