Missie Munitax

Onze organisatie

Dit samenwerkingsverband op het gebied van gemeentelijke belastingen is in 2010 gestart. Aan het hoofd van Munitax staan de wethouders van de deelnemende gemeenten. Elk van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten wijst uit haar midden een lid aan die het college vertegenwoordigt. Zij overleggen regelmatig.

Onze missie

We staan voor kwaliteit en efficiƫnt werken. Dit merken de deelnemende gemeenten en hun inwoners. We zijn continu bezig met het optimaliseren van onze dienstverlening. Verbetering van (interne) processen, digitalisering en het uitbreiden en delen van onze kennis zijn daarbij essentieel.
Wij kiezen graag voor de gemakkelijkste weg. We zijn transparant naar de inwoners, bedrijven en deelnemende gemeenten. Informeel contact is daarbij erg belangrijk voor ons. Daarom moedigen we persoonlijk, telefonisch contact aan. Want een eenvoudig telefoontje met een van onze specialisten kan veel verhelderen.

Wat doen we?

Onze werkzaamheden zijn te verdelen in:

  • Beleidsvoorbereiding: we ontwikkelen en implementeren eigen projecten.
  • Beleidsadvisering: we adviseren de deelnemende gemeenten in fiscaal/juridische zaken zoals de belastingtarieven en verordeningen.
  • Beleidsuitvoering: we voeren het lokale belastingbeleid uit. Dit is de wettelijke taak, volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), voor het jaarlijks taxeren van woningen, bedrijven en onroerende zaken en het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen volgens de gemeentelijke belastingverordeningen. Ook nemen we bezwaren in behandeling en beantwoorden we vragen van inwoners en bedrijven.