Munitax werkt zaakgericht

De website van Munitax is helemaal vernieuwd en uitgebreid met een zaaksysteem.

Wie een vraag heeft over gemeentelijke belastingen kan voortaan gebruik maken van het online formulier ‘Mijn vraag aan Munitax’. Zo wordt de behandeling van vragen die bij Munitax binnenkomen gestroomlijnd en komen vragen sneller terecht bij de juiste behandelaar.
Zaakgericht werken heeft belangrijke voordelen: het digitaliseren en beter archiveren van de papierstromen en de verbetering van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers.