De belastingaanslag komt eraan

Eind januari ontvangen de meeste inwoners en ondernemers in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen het aanslagbiljet gemeentebelastingen van Munitax digitaal of per post.

Heeft u (nu al) vragen over deze aanslag, bijvoorbeeld over de WOZ-waarde? Hier vindt u meer informatie over gemeentelijke belastingen. Heeft u liever persoonlijk contact? Bel dan met 024 - 678 09 62. Onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur. Door grote drukte kan het zijn dat u langer moet wachten dan normaal. Onze excuses voor het ongemak. 
Goed om te weten: als wij u terug bellen, dan doen wij dat met een anoniem nummer. 

Uitgeschreven tekst video
(Een persoon staat met zijn hond bij een huis en opent een envelop) 
Ieder jaar ontvang je van je gemeente een aanslag gemeentebelasting.
ZACHTE ACHTERGRONDMUZIEK BEGINT
(Beeld schuift omhoog, op de grijze achtergrond ontstaan de rivieren en wordt een kaart ingekleurd. 5 plaatsnaamborden verschijnen na elkaar in beeld op gestileerde plattegrond van de regio.)
Woon je in Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen of Wijchen?
(Kalenderblad met maand januari. Eerst ingezoomd op 31 januari (met rondje er omheen) en dan uitgezoomd uit zodat volledige kalender zichtbaar is.)
Dan krijg je de aanslag eind januari.
(Uitzoomen. Naast de kalender komt de voordeur in beeld. Een envelop valt door de brievenbus.
Envelop ligt op de grond. Op de envelop wordt ingezoomd op het logo van Munitax.)
Het aanslagbiljet wordt verstuurd door Munitax.
(Er staat een soort weegschaal. Een huis met WOZ prijslabel op de ene kant van de weegschaal en euro’s op de andere kant - veel papier en paar munten.)
Een deel van de belasting wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van jouw woning.
(Envelop van Munitax verschijnt weer. De envelop gaat open en een formulier komt uit de envelop.)
De WOZ-waarde kun je vinden op het aanslagbiljet.
(Formulier met rechtsboven logo munitax en in een stukje tekst het woord Grondslag en een bedrag van 325.000 euro. Brief verdwijnt en huis verschijnt weer met WOZ label er aan vast.)
Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van jouw woning vast.
(Weegschaal komt weer in beeld met hetzelfde huis aan de ene kant en kopie van dat huis met bord ‘verkocht’ aan de andere kant)
Dat doen we door te kijken naar woningen die vergelijkbaar zijn met jouw woning en die pas zijn verkocht.
(Weegschaal gaat weer weg. Beide huizen worden onderzocht met een loep.)
Daarna kijken we naar punten waarop jouw woning afwijkt van de verkochte woning.
(Plattegrond straten icoon verschijnt tussen de huizen) 
Hierbij houden we rekening met de ligging, …
(Plattegrond woning icoon verschijnt tussen de huizen.)
gebruiksoppervlakte, …
(Kalender icoon met jaartal 1938 erop verschijnt tussen de huizen)
bouwjaar …
(Huis met bord ‘verkocht’ verdwijnt. Alleen het blauwe huisje blijft over. Er rijdt een schildersbus het beeld in.)
en de staat van onderhoud van jouw woning.
(Busje rijdt uit beeld. Tablet komt in beeld en maakt een foto van het huis (daarna verdwijnt alles op de achtergrond).
Hoe de WOZ-waarde voor jouw woning is opgebouwd,
(Foto zoomt uit en we zien nu een taxatieverslag en WOZ waarde op de tablet. De uitgezoomde foto komt in het verslag te staan.…)
vind je in het taxatieverslag.
(Pc op bureau, gezellige thuissituatie, donkere achtergrond. Kat op bureau. Op het scherm site met bezwaar maken. Op het bureau de brief met aanslagbiljet. Op het scherm/de website zien we een banner met: “Maak binnen 6 weken bezwaar”. Er wordt geklikt op de knop op de site.)
Ben je het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken. Dit kan online….
(Er vliegt ook een envelop vanachter de laptop door het beeld.)
.… of via de post. 
(We volgen de envelop. PC verdwijnt uit beeld. De envelop eindigt in een Post NL brievenbus. Beeld schuift iets verder en brievenbus verdwijnt uit beeld. Er komt een hand in beeld met een stapeltje munten.)
Dit bezwaar maak je gratis
(De hand sluit en wordt een vuist. De persoon houdt de munten dus zelf.) 
… en eenvoudig zelf.
(De duim wordt omhoog gestoken.)  
Handig!
(Lichte achtergrond ontstaat. We zien het huisje en een rekenmachine. Er wordt wat ingetoetst maar de totaalsom komt uit op ???.???. )
De taxateur kijkt of de waarde juist is.
(Rekenmachine uit beeld. Inzoomen op prijslabel met loep.)
Blijkt deze niet juist te zijn?
(Loep weg. Er gaat een kruis door het prijslabel. Deur met hond bij de brievenbus. Er komt envelop met Munitax-logo door de brievenbus.)
Dan krijg je een brief met daarin de nieuwe vastgestelde waarde en het aangepaste bedrag dat je aan belasting moet betalen.
(Envelop valt op de grond. Vervolgens ligt er klein stapeltje munten op de brief. Het huisje komt weer in beeld, samen met persoon en hond van de intro.  Boven de persoon is een vraagteken te zien.)
Meer weten over de WOZ-waarde van jouw huis?
(Titel in beeld: Meer weten? Daarna verschuift het huisje en een nieuwe horizon ontstaat. Logo Munitax komt in beeld.)
Munitax helpt je graag!
(Huisjes verdwijnen. Url ontstaat onder logo: munitax.nl/woz)
Ga naar:
www.munitax.nl slash woz
ACHTERGRONDMUZIEK STOPT

Het taxatieverslag

Wilt u weten hoe de WOZ-waarde van uw huis of (bedrijfs)pand is opgebouwd? Kijk dan in het taxatieverslag.
U vindt het taxatieverslag, nadat u uw aanslag ontvangt, op de website van MijnOverheid onder de knop Wonen. Om het verslag te bekijken heeft u uw DigiD nodig. Een voorwaarde om in te kunnen loggen is dat de belastingaanslag op uw naam staat.

DigiD

Heeft u geen DigiD, dan kunt u dit aanvragen. Bent u niet in de gelegenheid om uw DigiD aan te vragen of betreft uw pand een niet-woning? Via de pagina 'Taxatieverslag' kan u dit verslag op te vragen.
 

Betalen: automatische incasso of direct betalen

Heeft u een incassomachtiging afgegeven of wilt u die afgeven? Dan schrijven we het bedrag in maximaal 8 termijnen maandelijks af. Uiteraard is het ook mogelijk om het bedrag direct in 1 keer te betalen.