Aanslag gemeentebelastingen komt er aan

Eind januari ontvangen de meeste inwoners en ondernemers van Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen het aanslagbiljet gemeentebelastingen digitaal in de Berichtenbox of per post. Met dit belastinggeld worden meerdere voorzieningen in deze gemeenten betaald. U ontvangt deze aanslag van ons, Munitax. Wij zorgen ervoor dat uw geld wordt overgemaakt naar uw gemeente.

U kunt nu zelf alvast wat zaken regelen waardoor u mogelijk eerder uw aanslag en taxatieverslag in kunt zien. Ook kunt u alvast regelen dat u gespreid kunt betalen. 

Het taxatieverslag

Wilt u weten hoe de WOZ-waarde van uw huis of (bedrijfs)pand is opgebouwd? Kijk dan in het taxatieverslag. Nadat u uw aanslag eind januari 2024 ontvangt, vindt u het taxatieverslag op de website van MijnOverheid www.mijn.overheid.nl onder de knop Wonen. Om het verslag te bekijken heeft u uw DigiD nodig. Een voorwaarde om in te kunnen loggen is dat de belastingaanslag op uw naam staat. Handig om alvast te controleren.

DigiD

Heeft u geen DigiD, dan kunt u die aanvragen op www.digid.nl. Bent u niet in de gelegenheid om uw DigiD aan te vragen of betreft uw pand een niet-woning? Vraag uw taxatieverslag dan op deze website aan. 

Betalen: automatische incasso of direct betalen

Als u een incassomachtiging afgeeft dan schrijven wij het bedrag in maximaal 8 termijnen maandelijks af. Uiteraard is het ook mogelijk om het bedrag direct in 1 keer te betalen. Lees hoe u een automatische incasso aanvraagt op de pagina Betalen.