Kwijtschelding

Via ‘automatische toetsing’ laten wij uw gegevens controleren bij de Rijksbelastingdienst (vermogen) het UWV (inkomen), de Rijksdienst voor het wegverkeer (autobezit) en controleren wij uw gegevens in de Basisregistratie Personen. Hebben wij na deze automatische toetsing toch nog gegevens nodig om te bepalen of u recht heeft op kwijtschelding? Dan sturen wij u een brief waarin wij die gegevens opvragen die wij nodig hebben.

Per 1 januari 2018 geldt de kostendelersnorm

Kort gezegd betekent de kostendelersnorm dat, als u een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. De woonkosten kunt u dan namelijk met elkaar delen. Dit heeft voor iedereen, die kwijtschelding aanvraagt, gevolgen voor de berekening van de betalingscapaciteit. De invoering van de kostendelersnorm heeft ook gevolgen voor de berekening van de betalingscapaciteit van uw kwijtscheldingsverzoek. Deelt u uw woning met meer volwassenen en wilt u kwijtschelding aanvragen? Geef bij uw aanvraag dan aan:

  • met hoeveel personen u uw huishouden deelt;
  • wat de relatie is tussen u en uw medebewoners;
  • wat de leeftijd is van uw medebewoners en
  • welk soort inkomen uw medebewoners hebben;
  • Is/zijn uw medebewoners(s) 21 jaar of ouder én student? Stuur dan een kopie van het inschrijvingsbewijs van de studie mee.

Kwijtschelding aanvragen?

Regel uw aanvraag direct online.

Kwijtschelding direct online aanvragen voor uzelf 

Kwijtschelding direct online aanvragen als gemachtigde voor iemand anders

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over kwijtschelding? Ga dan naar de veelgestelde vragen.