Bezwaar maken

Vragen over uw WOZ-waarde?

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet eens bent met de waarde neem dan eerst contact met ons op via telefoonnummer 024 678 0962 (elke werkdag tussen 8.30-12.30 uur).
We willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. We hebben er geen belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat we een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen wij deze graag voor u aan. In de meeste gevallen neemt onze taxateur binnen een redelijke termijn, meestal binnen een week, contact met u op.

Alsnog bezwaar maken?

Wilt u bezwaar maken tegen uw aanslag gemeentelijke belastingen of de WOZ waarde? Dan kunt u dit direct online regelen met behulp van DigiD. Voor bedrijven geldt dat zij schriftelijk een bezwaar moeten indienen.

Heeft u opmerkingen over de staat van uw pand? Dan willen wij graag dat u foto's toevoegt aan het bezwaar. Hiermee kunnen wij uw bezwaar sneller en correct afhandelen.

Hetzelfde geldt voor eventuele taxatierapporten en huurcontracten.

Bezwaar indienen als particulier 

Uitgeschreven tekst video WOZ en bezwaar maken

(Een persoon staat met zijn hond bij een huis en opent een envelop) 

Ieder jaar ontvang je van je gemeente een aanslag gemeentebelasting.

ZACHTE ACHTERGRONDMUZIEK BEGINT 

(Beeld schuift omhoog, op de grijze achtergrond ontstaan de rivieren en wordt een kaart ingekleurd. 5 plaatsnaamborden verschijnen na elkaar in beeld op gestileerde plattegrond van de regio.)

Woon je in Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen of Wijchen?

(Kalenderblad met maand januari. Eerst ingezoomd op 31 januari (met rondje er omheen) en dan uitgezoomd uit zodat volledige kalender zichtbaar is.)

Dan krijg je de aanslag eind januari.

(Uitzoomen. Naast de kalender komt de voordeur in beeld. Een envelop valt door de brievenbus.

Envelop ligt op de grond. Op de envelop wordt ingezoomd op het logo van Munitax.)

Het aanslagbiljet wordt verstuurd door Munitax.

(Er staat een soort weegschaal. Een huis met WOZ prijslabel op de ene kant van de weegschaal en euro’s op de andere kant - veel papier en paar munten.)

Een deel van de belasting wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van jouw woning.

(Envelop van Munitax verschijnt weer. De envelop gaat open en een formulier komt uit de envelop.)

De WOZ-waarde kun je vinden op het aanslagbiljet.

(Formulier met rechtsboven logo munitax en in een stukje tekst het woord Grondslag en een bedrag van 325.000 euro. Brief verdwijnt en huis verschijnt weer met WOZ label er aan vast.)

Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van jouw woning vast.

(Weegschaal komt weer in beeld met hetzelfde huis aan de ene kant en kopie van dat huis met bord ‘verkocht’ aan de andere kant)

Dat doen we door te kijken naar woningen die vergelijkbaar zijn met jouw woning en die pas zijn verkocht.

(Weegschaal gaat weer weg. Beide huizen worden onderzocht met een loep.)

Daarna kijken we naar punten waarop jouw woning afwijkt van de verkochte woning.

(Plattegrond straten icoon verschijnt tussen de huizen) 

Hierbij houden we rekening met de ligging, …

(Plattegrond woning icoon verschijnt tussen de huizen.)

gebruiksoppervlakte, …

(Kalender icoon met jaartal 1938 erop verschijnt tussen de huizen)

bouwjaar …

(Huis met bord ‘verkocht’ verdwijnt. Alleen het blauwe huisje blijft over. Er rijdt een schildersbus het beeld in.)

en de staat van onderhoud van jouw woning.

(Busje rijdt uit beeld. Tablet komt in beeld en maakt een foto van het huis (daarna verdwijnt alles op de achtergrond).

Hoe de WOZ-waarde voor jouw woning is opgebouwd,

(Foto zoomt uit en we zien nu een taxatieverslag en WOZ waarde op de tablet. De uitgezoomde foto komt in het verslag te staan.…)

vind je in het taxatieverslag.

(Pc op bureau, gezellige thuissituatie, donkere achtergrond. Kat op bureau. Op het scherm site met bezwaar maken. Op het bureau de brief met aanslagbiljet. Op het scherm/de website zien we een banner met: “Maak binnen 6 weken bezwaar”. Er wordt geklikt op de knop op de site.)

Ben je het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken. Dit kan online….

(Er vliegt ook een envelop vanachter de laptop door het beeld.)

.… of via de post. 

(We volgen de envelop. PC verdwijnt uit beeld. De envelop eindigt in een Post NL brievenbus. Beeld schuift iets verder en brievenbus verdwijnt uit beeld. Er komt een hand in beeld met een stapeltje munten.) 

Dit bezwaar maak je gratis

(De hand sluit en wordt een vuist. De persoon houdt de munten dus zelf.) 

… en eenvoudig zelf.

(De duim wordt omhoog gestoken.)  

Handig!

(Lichte achtergrond ontstaat. We zien het huisje en een rekenmachine. Er wordt wat ingetoetst maar de totaalsom komt uit op ???.???. )

De taxateur kijkt of de waarde juist is.

(Rekenmachine uit beeld. Inzoomen op prijslabel met loep.)

Blijkt deze niet juist te zijn?

(Loep weg. Er gaat een kruis door het prijslabel. Deur met hond bij de brievenbus. Er komt envelop met Munitax-logo door de brievenbus.)

Dan krijg je een brief met daarin de nieuwe vastgestelde waarde en het aangepaste bedrag dat je aan belasting moet betalen.

(Envelop valt op de grond. Vervolgens ligt er klein stapeltje munten op de brief. Het huisje komt weer in beeld, samen met persoon en hond van de intro.  Boven de persoon is een vraagteken te zien.)

Meer weten over de WOZ-waarde van jouw huis?

(Titel in beeld: Meer weten? Daarna verschuift het huisje en een nieuwe horizon ontstaat. Logo Munitax komt in beeld.)

Munitax helpt je graag!

(Huisjes verdwijnen. Url ontstaat onder logo: munitax.nl/woz)

Ga naar:

www.munitax.nl slash woz

ACHTERGRONDMUZIEK STOPT

Zelf bezwaar maken of toch maar naar een no-cure no pay bureau?

Tegenwoordig kunt u gebruik maken van de diensten van commerciële bureaus en of makelaars bij het indien van uw bezwaarschrift. Zij werken veelal op no cure no pay basis. Wij raden u aan om u vooraf goed te laten voorlichten. Bij een toekenning van een bezwaar zijn wij namelijk wettelijk verplicht de kosten te vergoeden die deze bureaus/makelaars gemaakt hebben. Dit kost de gemeenschap geld. Deze bedragen zijn aanzienlijk, in vergelijking tot wat een verlaging van de WOZ-waarde u oplevert.

U betaalt geen bedrag voor de geleverde diensten aan het bureau of de makelaar. De gemeente is vervolgens wettelijk verplicht om de makelaar of adviseur die u heeft ingeschakeld ook een bedrag te vergoeden van gemiddeld 750 euro. Het bedrag is opgebouwd uit een bedrag voor het indienen van een bezwaarschrift, voor het bijwonen van een hoorzitting en voor het indienen van een taxatierapport.